Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ernsting's family?

Ernsting's family & duurzaam


Ernsting's family
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Ernsting's family heeft het D-label behaald. Ernsting's family heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Ernsting’s family GmbH & Co. KG
Hoofdkantoor: Coesfeld-Lette, Germany
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Caps, Pullover, Shirts, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Ernsting's family?

Ernsting's family Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 20 November 2017 door Beppie
Laatst gecontroleerd: 2 July 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ernsting's Family hanteert diverse maatregelen om klimaatemissies te verminderen, zoals het inkopen en produceren van hernieuwbare energie voor zijn eigen panden (zie link, pagina 42-51). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ernsting's Family publiceert geen jaarlijkse klimaatvoetafdruk. Het is dus niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een vermindering van de totale jaarlijkse CO2-uitstoot. Informatie over duurzaamheid zou toegankelijk moeten zijn voor consumenten, zodat de verantwoorde keuzes kunnen maken (zie link, pagina 42-51). Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Ernsting's Family geeft geen concrete informatie over een energie-efficiëntie van tenminste 200 kg CO2e per m2 winkeloppervlakte per jaar. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Ernsting's Family meldt een gebruik van groene energie, waterkracht van Verbund AG en plaatselijk gegenereerde zonne-energie van 100%. Het duurzame-energiegebruik is echter alleen geverifieerd voor 2012. recentere data is niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 45). Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Ernsting's Family verstrekt geen informatie over doelstellingen voor broeikasgasreductie van zijn bedrijfsvoering (zie link, pagina 42-51). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Ernsting's Family implementeert diverse maatregelen om klimaatemissies te verminderen. Ernsting's Family publiceert echter geen duidelijke resultaten over onder meer behaalde emissiereductie (zie link, pagina 42-51). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Ernsting's Family heeft een duurzame-vezelstrategie gedefinieerd. Het totale aandeel milieuvriendelijke grondstoffen wordt echter niet gemeld (zie link, pagina 24-25). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Kleding van Ernsting's Family is GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie een hoge milieu-standaard is gehanteerd voor het gebruik van chemicaliën en water. Dit certificaat is van toepassing op de 'Pure collection' (zie link, pagina 36). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Ernsting's Family maakt niet bekend of tenminste 1 van de 11 vervuilende chemicaliën, zoals ftalaten of BFR's, al volledig is geëlimineerd uit zijn wereldwijde productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Ernsting's Family communiceert geen beleid om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën, veroorzaakt door het looien van leer, te beperken. Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Ernsting's Family communiceert geen plan om het gebruik van PVC in zijn producten geleidelijk af te schaffen. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Ernsting's Family communiceert geen beleid is om het gebruik van oplosmiddelen in de schoenenproductie te verminderen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Ernsting's Family rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn consumentenverpakkingsbeleid (zie link, pagina 41). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ernsting's Family rapporteert geen jaarlijkse resultaten van zijn beleid om afval te verminderen. Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ernsting's Family rapporteert niet of het terugbrengen of hergebruik van kleding wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Ernsting's Family is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI). Zie link voor de vragen 2 en 3 hieronder voor BSCI gedragscode. In deze CoC, alle deze normen worden genoemd (zie link, pagina 16). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren niet wordt opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Ernsting's Family heeft aangekondigd een verbod op zandstralen (zie link, pagina 19). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Ernsting's Family niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Ernsting's Family is een lid van BSCI (zie link, pagina 16). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in de BSCI.  Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Ernsting's Family biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken (zie link, pagina 12-19 & 55). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Ernsting's Family rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers (zie link, pagina 12-19 & 55). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Ernsting's Family biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Ernsting's Family werkt samen met initiatieven zoals Fairtrade te verhogen de duurzaamheid van de productie van katoen, maar niet publiekelijk rapporteert over algemene resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar 2e leveranciers van de laag in de fase van de productie fabric (zie link, bladzijde 27-35 & 57). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron