Rank a Brand

Hoe duurzaam is Action?

Action & duurzaam


Action
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Action heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label gekregen. Action behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet beleid bekendmaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus grotendeels onduidelijk of Action zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Action Nederland B.V.
Hoofdkantoor: Zwaagdijk-Oost, The Netherlands
Sector: Modeketens
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Action, Shirts, Pullover

Weet je meer over duurzaamheid & Action?

Action Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 December 2017 door Ype
Laatst gecontroleerd: 4 December 2017 door Ype

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Actio implementeert verschillende maatregelen te minimaliseren en vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals verbetering van de energie-efficiëntie in haar winkels, investeren in meer distributiecentra om lange vervoersafstanden en verstrekken van elektrische voertuigen in de centra, en met behulp van vrachtwagens met een grotere capaciteit Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Action publiceert niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaren. Bron
3. Is de efficiëntie van broeikasgassen tenminste 200 kg CO2-eq per vierkante meter winkel-oppervlakte per jaar? Action biedt geen concrete informatie over een lager is dan 200 kg CO2e per vierkante meter winkelen verdieping per jaar energie-efficiëntie. Bron
4. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Action biedt geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten. Bron
5. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Action communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Action communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 15
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1.  Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Action communiceert geen concrete informatie met betrekking tot het totale gebruik van voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester (zie link, pagina 24). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Action publiceert geen toezeggingen om te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten (zie link, pagina 24). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Action rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR al kan worden beschouwd als volledig phased-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, pagina 24). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Action communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan (zie link, pagina 24). Bron
11. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Action rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten (zie link, pagina 24). Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Action communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun kleding productie (zie link, pagina 24). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Action communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van de consumentenverpakking (zie link, pagina 24). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Action implementeert maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van verpakking gegenereerd op haar winkels. Echter concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 24). Bron
15. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Action rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd (zie link, pagina 24). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Action verwijst naar het lidmaatschap van BSCI. De BSCI Code of Conduct (CoC) erkent dat alle rechten van deze werknemers. Opmerking: Actie ook noemt haar 'ethische Sourcing beleid' voldoet aan IAO-verdragen, het CoC voor ethische handel-initiatief (ETI) en de UNGPs ook, maar dit is verder niet gespecificeerd (zie link, bladzijde 21). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren niet wordt opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Action heeft geen openbaar uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit het merk toeleveringsketens (zie link, bladzijde 21). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Action biedt geen uitgebreide lijst van directe leveranciers (zie link, bladzijde 21). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Action vermeldt lidmaatschap van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) (zie link, bladzijde 21). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in de BSCI. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Action biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken (zie link, bladzijde 21). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Action rapporteert de resultaten van de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar directe leveranciers niet publiekelijk (zie link, bladzijde 21). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Action biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers (zie link, bladzijde 21). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Action rapporteert de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen van spinnen op definitieve stof stof niet (zie link, bladzijde 21). Bron
14. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron