Rank a Brand

Hoe duurzaam is Tchibo - Kaffee?

Tchibo - Kaffee & duurzaam


Tchibo - Kaffee
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Tchibo heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Tchibo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Tchibo GmbH
Hoofdkantoor: Hamburg, Germany
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Tchibo, Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance, EU organic, 4C

Weet je meer over duurzaamheid & Tchibo - Kaffee?

Tchibo - Kaffee Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door David
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Hilary

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Tchibo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten, zoals het terugdringen van energieverbruik, maar het rapporteert niet dat maatregelen ter vermindering van de emissies van de supply chain buiten eigen bewerkingen (zie link, pagina 58-60). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tchibo CO2-uitstoot van haar energieverbruik op sites, zakenreizen en transport vloot verslagen, maar niet bevestigt dat dit hun volledige Scope 1 en 2 uitstoot (zie link, pagina 77) omvat. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tchibo publiceert geen het klimaat voetafdruk van de supply chain (zie link, pagina 77). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Tchibo heeft duurzaamheidsdoelstellingen, maar het is onduidelijk of het klimaat neutraal 2030 wil (zie link, pagina 59-60). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Tchibo meldt dat 41,2% van de koffie is gecertificeerd, maar dit entry-level certificeringen (dat wil zeggen, 4C) met milde milieunormen omvat. Het is ook niet duidelijk hoeveel koffie is afkomstig van elke certificatie regeling (zie link, bladzijde 53). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Tchibo gebruikt meer dan 90% recyclebaar verpakking van de materialen en de capsules zijn recyclebaar (maar niet biologisch afbreekbaar) (zie link, p. 62). De totale hoeveelheid van het gebruikte verpakkingsmateriaal gedaald van 20.462 ton in 2014 naar 19172 ton in 2015 (zie link, pagina 78). Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Tchibo communiceert niet duidelijke informatie over haar absolute afvalmaterialen voetafdruk. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Tchibo implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en leefomstandigheden, zoals het Joint Forces Tchibo-project. Echter duidelijke resultaten worden niet gerapporteerd en het is onduidelijk of deze maatregelen verder dan certificering (zie link, pagina 25). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Tchibo meldt dat 41,2% van de koffie is gecertificeerd, maar hierbij entry-level certificeringen (dat wil zeggen, 4C) met milde sociale normen. Het is ook niet duidelijk hoeveel koffie is afkomstig van elke certificatie regeling (zie link, bladzijde 53). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Tchibo beschikt niet over een lijst van directe leveranciers. Bron