Rank a Brand

Hoe duurzaam is Starbucks?

Starbucks & duurzaam


Starbucks
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Starbucks heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Starbucks zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Starbucks
Hoofdkantoor: Seattle, USA
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Starbucks, Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Starbucks?

Starbucks Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door Kamala
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Hilary

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Starbucks neemt verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in haar winkels, en uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen ter vermindering van het energieverbruik in de supply chain, bijvoorbeeld met betrekking tot landbouwpraktijken. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Starbucks verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 1,258 ton van CO2e in 2014 naar 1.342 metrische tonnen CO2e in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 6,7%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Starbucks meldt dat de absolute jaarlijkse klimaat voetafdruk van de supply chain verder dan haar eigen activiteiten is gestegen van 9.7 Mton in 2014 naar 10,7 Mton in 2015. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? In 2015 kocht Starbucks 100% hernieuwbare energie voor hun wereldwijde bedrijf bediende winkels elektriciteitsverbruik. Starbucks wil investeren 100% hernieuwbare energie in 2020 aan van het merk doel om 100% klimaatneutraal. Maar het totale aandeel van de elektriciteitsvoorziening (met inbegrip van andere eigendom bedrijfsruimten) evenals bronnen niet duidelijk genoeg zijn opgegeven. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Starbucks vorderingen 99% van de koffie is 'ethisch' afkomstig via eigen standaard 'C.A.F.E', Fairtrade of een ander extern gecontroleerd systeem. Maar, het aandeel 'C.A.F.E.', Fairtrade en / of andere systemen voor externe controle niet is opgegeven, evenals details over de externe audit-systeem (zie link, pagina 5). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Starbucks meldt dat hun kopjes 10 bevatten % post-consumer gerecycled vezel stimulansen aan klanten om hun kopje opnieuw te gebruiken, maar rapporteert niet het totale percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking. Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Starbucks noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Starbucks implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en leven voorwaarden, zoals het verschaffen van betaalbare krediet te verzekeren van een veerkrachtiger koffie supply chain na verloop van tijd en projecten in samenwerking met Conservation International, zoals de Duurzame koffie uitdaging en de C.A.F.E. Practices. Echter duidelijke resultaten die verder gaan dan sociale cer Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Starbucks vorderingen 99% van de koffie is 'ethisch' afkomstig via eigen standaard 'C.A.F.E', Fairtrade of een ander extern gecontroleerd systeem. Maar, het aandeel 'C.A.F.E.', Fairtrade en / of andere systemen voor externe controle niet is opgegeven, evenals details over de externe audit-systeem (zie link, pagina 5). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Starbucks biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron