Rank a Brand

Hoe duurzaam is Redbeans?

Redbeans & duurzaam


Logo-redbeans
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 15 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Redbeans heeft het B-label behaald. Redbeans behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere koffiemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Redbeans B.V.
Hoofdkantoor: Almelo, The Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Fairtrade, EU organic

Weet je meer over duurzaamheid & Redbeans?

Redbeans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 January 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 25 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Redbeans staat voor de productie van 100% klimaatneutraal en vermeldt meerdere maatregelen om laag te houden haar klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van groene elektriciteit. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Redbeans communiceren niet de totale eigen operaties klimaat voetafdruk. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Redbeans bepaalt dat het gebruikt groene elektriciteit en ook duurzaam geproduceerde gas. Maar, het percentage, types en bronnen van hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor zijn eigen activiteiten zijn niet volledig opgegeven. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Redbeans communiceert niet een concrete reductiedoelstelling op haar website. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Redbeans werkt samen met het Agentschap NL en De Milieufederatie te maken de hele keten koolstof neutraal, door bijvoorbeeld het gebruik van minder energie. Echter, concrete resultaten gerealiseerd zijn niet nog meegedeeld. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Redbeans koopt 100% van de koffie van biologische en Fairtrade gecertificeerde bron. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Redbeans maakt gebruik van recycleerbare volledig aluminium-vrije kunststof verpakkingen, en staten die het wil overschakelen naar biologisch afbreekbare verpakking zo snel als het technisch mogelijk is. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Redbeans implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar de verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort niet publiceren. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Redbeans inlichtingen niet alle over haar beleid van vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Redbeans verstrekt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren en de levensomstandigheden, die verder dan de Fairtrade-certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Redbeans aankopen koffie uit een sociaal gecertificeerde bron, namelijk: Fairtrade. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden/Fair Trade vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden/Fair Trade vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden/Fair Trade vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden/Fair Trade vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden/Fair Trade vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Redbeans publiceert een lijst van haar leveranciers koffie. Bron