Rank a Brand

Hoe duurzaam is Peeze?

Peeze & duurzaam


Peeze-logo-nieuw
Top merk: kopen! Klik hier voor score rapport: 19 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Peeze heeft het A-label behaald. Peeze behoort volgens ons daarmee tot de meest duurzame koffiemerken.

Merkhouder: Peeze
Hoofdkantoor: Arnhem, the Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Fairtrade, Rainforest Alliance, EU organic

Weet je meer over duurzaamheid & Peeze?

Peeze Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 February 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 4 February 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Peeze staat voor de productie van 100% klimaatneutraal en vermeldt meerdere maatregelen om laag te houden haar klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van groene elektriciteit. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Peeze gestegen zijn totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen, van ongeveer 273 ton CO2 in 2014 tot ongeveer 308 ton CO2 in 2015. Dit vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 11,1%. Maar alle emissies vanaf 2015 werden volledig gecompenseerd. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Peeze bronnen windenergie voor het gebruik van elektriciteit (41,5% van het totale energieverbruik) (verstrekt door Nuon en Fenor, waardoor 95% Nederlandse windenergie). Voor het gebruik van thermische energie Peeze gebruikt aardgas (58,5% van het totale energieverbruik). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Peeze staat voor de productie van klimaatneutraal, maar niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de werkelijke broeikasgassen uitgestoten communiceren. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Peeze implementeert maatregelen uitstoot van broeikasgassen in de supply chain om laag te houden, zoals de compensatie van alle uitstoot van broeikasgassen gegenereerd tijdens de productie (basis: 2,36 kg CO2 per kg koffie, van landbouw tot distributie). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Peeze koopt 100% van zijn koffie uit milieuvriendelijker gecertificeerde bronnen, namelijk: Fairtrade / Max Havelaar, Rainforest Alliance en / of EU organische. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Peeze maakt geen gebruik van aluminium voor de koffie productverpakking combineert en rapporten te maken gebruik van biologisch afbreekbare koffie capsules alleen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Peeze heeft verschillende doelstellingen tot een minimum beperken van de milieueffecten van de verpakking. Maar, Peeze niet publiceren van de volumes van de verpakkingen per materiaalsoort. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Peeze communiceert een afvalvermindering beleid, maar niet verslag de algehele prestaties. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Peeze implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren en de levensomstandigheden, die verder gaat dan certificering, namelijk door middel van activiteiten van de Stichting Peeze. Echter duidelijk resultaten zijn nog niet gerapporteerd. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Peeze koopt 100% van hun koffie vanuit een sociaal gecertificeerde bron, namelijk: Fairtrade/Max Havelaar of Rainforest Alliance. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Peeze noemt haar belangrijkste leveranciers op haar website, die meer dan 90% van totale inkoop volume vertegenwoordigen. Bron