Rank a Brand

Hoe duurzaam is Moyee?

Moyee & duurzaam


Moyee
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Moyee heeft het D-label behaald. Moyee heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Moyee Coffee B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, the Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : 
Free Tags: Moyee Coffee

Weet je meer over duurzaamheid & Moyee?

Moyee Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 September 2018 door Yingjie
Laatst gecontroleerd: 16 September 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Moyee implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en de supply chain, zoals haar werkzaamheden met bodem & meer inzake koolstofopslag en duurzame landbouw. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Moyee publiceert geen het klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten in absolute termen, maar het klimaat voetafdruk per 1kg verpakt Moyee koffie verslagen voor zowel 2016 en 2017 (zie link, pagina 13). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Moyee publiceert het klimaat voetafdruk van de supply chain van 2016 naar 2017 (zie link, pagina 13), maar alleen ten opzichte van verpakte koffie per kg en niet de absolute cijfers. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Moyee beschrijft een doel van nul kg CO2-equivalenten (kg CO2-eq.) per 1kg verpakt Moyee koffie 2020 (zie link, pagina 13). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Moyee communiceert niet of de koffie uit een ecologisch gecertificeerde bron op haar website komt. Moyee geeft echter aan dat het heeft een verticaal geïntegreerde supply chain en is gericht op andere milieu-inspanningen zoals koolstofvastlegging, en hoopt om consequent te zijn met andere bekende milieu certificatie in de toekomst. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Moyee rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of beste praktijken met betrekking tot de verpakkende materialen. Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Moyee niet alle inlichtingen met betrekking tot de productie van afval of afval vermindering beleid. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Moyee implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en leefomstandigheden, namelijk het betalen van een premie van 20% bovenop de marktprijs leefbaar loon (zie link, pagina 11) zodanig dat 100% van haar roosteren faciliteit medewerkers verdienen boven-markt salarissen en boeren waren 16.000 euro in 2017 in premies betaald. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Moyee communiceert niet of de koffie uit een sociaal gecertificeerde bron op haar website komt. Moyee geeft echter aan dat het heeft een verticaal geïntegreerde supply chain en is gericht op andere inspanningen eerlijk keten sociale overeenstemming te zijn met andere bekende sociale certificatie in de toekomst. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Moyee publiceert een lijst die is niet meer dan 2 jaar oud en is waarschijnlijk voor 90% of meer van de totale productie van de Moyee. Bron