Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lavazza?

Lavazza & duurzaam


Lavazza
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 3 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Lavazza heeft het D-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Lavazza zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Lavazza Group
Hoofdkantoor: Torino, Italy
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: UTZ Certified

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & Lavazza?

Lavazza Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door Kamala
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Hilary

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Lavazza implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten, zoals het gebruik van waterkracht van hernieuwbare bronnen voor haar kantoren en energie-efficiëntiemaatregelen in de productie-installaties, maar doet niet verslag duidelijk maatregelen ter vermindering van uitstoot van broeikasgassen van de supply chain (zie link's 104-107, 111). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Lavazza publiceert het klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten voor 2014 en 2015, en teruggebracht zijn voetafdruk van de absolute klimaat voor toepassingsgebied 1 en 2-uitstoot van 28,900 ton van CO2e naar 27,700 ton van CO2e (zie link, pagina 107). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Lavazza publiceert een grafiek van het klimaat voetafdruk van 2013 tot 2015 die buiten haar eigen operationsof de supply chain. Maar, het vermeldt niet absolute emissies en het is niet duidelijk of er sprake is van een algehele vermindering (Zie linkpagina 107). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Lavazza adressen klimaatverandering in verschillende projecten, maar het niet communiceert alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten (zie link pagina's 34, 55, 61 en 104). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Lavazza beweert te koop koffie uit ecologisch gecertificeerde bronnen, maar geeft niet aan welk deel van het productievolume is gecertificeerd (zie link, pagina 80). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Lavazza meldt dat het werkt op het aanpakken van ecologische kwesties in verband met verpakking, maar het rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, behalve dat het nieuwe EP zwart capsule bestaat uit 20% gerecycled materialen. Het meldt ook dat haar ecologische voetafdruk is afgenomen in 2015 (zie link pa Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Lavazza verslagen van de jaarlijkse verspilling van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen en haar jaarlijkse absolute afval voetafdruk in 2015 in vergelijking met 2014 heeft verminderd door bijvoorbeeld vermindering van het gebruik van plastic en verhoging van het percentage gerecycleerd afval (Zie linkpagina 114-115). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Lavazza bespreekt haar betrokkenheid bij IDH de duurzame koffie-programma in Oeganda, dat tot doel heeft de kleinschalige koffieboeren om concurrerender te maken op basis van duurzame praktijken ter verbetering van hun levensonderhoud. Maar, duidelijke resultaten dat verder gaan dan de certificering zijn niet gemeld nog (zie link, pagina 61). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Lavazza beweert te koop koffie uit sociaal gecertificeerde bronnen, maar geeft niet aan welk deel van het productievolume is gecertificeerd (zie link, pagina 80). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Lavazza voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron