Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hesselink Koffie?

Hesselink Koffie & duurzaam


Hesselink Koffie
Top merk: kopen! Klik hier voor score rapport: 19 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Hesselink Koffie heeft het A-label behaald. Hesselink Koffie behoort volgens ons daarmee tot de meest duurzame koffiemerken.

Merkhouder: Hesselink Koffie
Hoofdkantoor: Winterswijk, The Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Rainforest Alliance, Fingerprinted

Weet je meer over duurzaamheid & Hesselink Koffie?

Hesselink Koffie Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 5 February 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 5 February 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hesselink Koffie implementeert verschillende beleidsmaatregelen om klimaat emissies, zoals met behulp van zonne-energie en compensatie van CO2-emissies te verminderen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hesselink Koffie heeft een klimaat voetafdruk verslag gepubliceerd voor 2014. In 2014, heeft Hesselink Koffie 128,42 ton CO2e uitgestoten. Een meer recente klimaat voetafdruk (of jaar vóór 2014) nog niet gepubliceerd. Maar alle emissies vanaf 2014 werden volledig gecompenseerd (Zie koppeling maken, pagina's 4-6). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Hesselink Koffie van energie voor elektriciteit wordt geproduceerd op het terrein (zonne-). Voor de thermische energie is gebruik aardgas afkomstig. Groene elektriciteit vertegenwoordigt meer dan 25% van het hele energieverbruik (zie link, pagina 7) (zie link, op de volgende vraag). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Hesselink Koffie communiceren niet duidelijke informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Hesselink Koffie implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain. Zoals die toegang geven tot hernieuwbare energie te koffieboeren in Guatemala. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Hesselink Koffie koopt 100% van zijn koffie vanuit een ecologisch gecertificeerde bron, namelijk Rainforest Alliance. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Hesselink Koffie gebruikt alleen aluminiumfolie gratis verpakking en doelstellingen te gebruiken als beste recycleerbaar productverpakking mogelijk in de toekomst. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Hesselink Koffie heeft verschillende doelstellingen tot een minimum beperken van de milieueffecten van de verpakking. Maar, Hesselink Koffie de jaarlijkse verpakking volumes per materiaalsoort niet publiceren. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hesselink Koffie communiceert een afvalvermindering beleid, maar de jaarlijkse afvalmaterialen volumes per materiaalsoort niet publiceren. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Via een eigen stichting implementeert Hesselink Koffie maatregelen ter verbetering van de koffieboeren werken en levensomstandigheden. Concrete resultaten op inkomen verbetering die verder dan certificering gaat niet echter nog opgeeft. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Hesselink Koffie koopt 100% van zijn koffie vanuit een sociaal gecertificeerde bron, namelijk Rainforest Alliance. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Hesselink Koffie publiceert een lijst van de leveranciers van de koffie. Bron