Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fairtrade Original?

Fairtrade Original & duurzaam


Fairtrade Original
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 14 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Fair Trade Original Koffie heeft het B-label behaald. Fair Trade Original behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere koffiemerken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: Fairtrade Original
Hoofdkantoor: Culemborg, the Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie, Thee
Free Tags: Fairtrade Original, Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Fairtrade Original?

Fairtrade Original Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door Willemijn
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Fair Trade Original implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en de supply chain, zoals totale klimaat neutraliteit voor de totale koffie supply chain en de eigen verrichtingen (zie link, pagina 16-17). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fair Trade Original publiceert cijfers over verpakking en commuter reizen. Andere in absolute cijfers worden niet specifiek gepresenteerd (zie link, pagina 16-17). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fair Trade Original ontwikkeld van de Fair Trade klimaat Standard, waarin de eis voor projecten die vermindering van de uitstoot in producent en plattelandsgemeenschappen, waardoor ze in aanmerking komen voor Fairtrade Carbon Credits. Een absolute klimaat voetafdruk voor de supply chain of een vermindering is evenwel. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Fairtrade Original heeft al bereikt klimaat neutraliteit met compensatie voor zijn eigen activiteiten door middel van geloofwaardige carbon offset programma's (zie link, pagina 16). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Fair Trade Original biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, dat verder dan certificering gaat. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Fair Trade Original verslagen van de jaarlijkse verpakking materiaalgebruik per type en gewicht en zijn jaarlijkse absolute verpakking materiële voetafdruk heeft verminderd in 2016 ten opzichte van 2015, zoals blijkt uit een 11% vermindering van het klimaat voetafdruk van haar verpakkingsmaterialen (zie link, pagina 16). Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Fair trade original communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Fair Trade Original biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, dat verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Alle koffie is gecertificeerd met het Fairtrade (Max Havelaar)-certificaat (zie link, pagina 11). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Fair Trade Original bevat een lijst van directe leveranciers. Bron