Rank a Brand

Hoe duurzaam is Douwe Egberts?

Douwe Egberts & duurzaam


Douwe Egberts
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Douwe Egberts heeft het D-label behaald. Douwe Egberts heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: D.E. Master Blenders
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: D.E. Master Blenders, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Douwe Egberts?

Douwe Egberts Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 27 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Jacobs Douwe Egberts implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals het vervangen van vervoer over de weg door het vervoer over water, met het doel te verminderen van de uitstoot van koolstof met 20% van 2007 tot 2015. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Jacobs Douwe Egberts publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Terwijl Jacobs Douwe Egberts gebruik van hernieuwbare energie vermeldt, publiceren het bedrijf niet het percentage van de energie die kan worden verlengd. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Jacobs Douwe Egberts heeft zich ten doel om 20% van hun uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door vervoer tegen 2015 in vergelijking met het referentiejaar 2007, maar niet communiceren informatie over doelstellingen voor vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Bijvoorbeeld implementeert binnen het project 'Vietnam koffie klimaat zorg (C3)', en in samenwerking met UTZ Certified, Jacobs Douwe Egberts maatregelen inzake klimaat verandering adaptatie en mitigatie praktijken. Echter zijn niet concrete resultaten openbaar gemaakt nog. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? 30% van koffie gekocht voor Douwe Egberts producten verkocht in Nederland is UTZ Certified. Aldus, is ten minste 16% van koffie voor alle wereldwijde Douwe Egberts producten gekocht UTZ Certified sinds 2012 al. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Jacobs Douwe Egberts gericht voor de aankoop van 25% UTZ Certified koffie voor alle wereldwijde Douwe Egberts producten tegen 2015. Of dit doel was bereikt, respectievelijk overschreden, nog niet is opgegeven. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Jacobs Douwe Egberts implementeert maatregelen in verband met minimalisering van het milieueffect van de verpakking van het product, zoals gebruik van lichtere verpakking alsmede het gebruik van recycleerbare en gerecycleerde materialen mogelijk waren. Echter worden geen duidelijke beste praktijk maatregelen opgegeven. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Jacobs Douwe Egberts verslag niet over de jaarlijkse resultaten van haar product verpakkingsbeleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Jacobs Douwe Egberts implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de afval materiële voetafdruk, zoals hergebruik van productiefafval in de fabrieken. Concrete statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? DE Stichting, de Stichting van de niet-for-profit verbonden met Jacobs Douwe Egberts, implementeert beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren arbeids- en levensomstandigheden. Echter duidelijke resultaten die verder gaan dan certificering niet nog gerapporteerd. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? 30% van koffie gekocht voor Douwe Egberts producten verkocht in Nederland is UTZ Certified. Aldus, is ten minste 16% van koffie voor alle wereldwijde Douwe Egberts producten gekocht UTZ Certified sinds 2012 al. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Jacobs Douwe Egberts gericht voor de aankoop van 25% UTZ Certified koffie voor alle wereldwijde Douwe Egberts producten tegen 2015. Of dit doel was bereikt, respectievelijk overschreden, nog niet is opgegeven. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Jacobs Douwe Egberts heeft een leverancier-lijst niet gepubliceerd. Bron