Rank a Brand

Hoe duurzaam is CoffeeCompany?

CoffeeCompany & duurzaam


CoffeeCompany
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 20

Samenvatting duurzaamheid

Coffee Company krijgt van ons het E-label voor duurzaamheid. Het merk suggereert op haar website samen te werken met partners die waarde hechten aan kwaliteit en transparant zijn over de prijs die aan de boer wordt betaald. Het is echter niet duidelijk hoe Coffee Company te werk gaat en of er keurmerken van toepassing zijn op de ingekochte koffie. Het blijft dus nog even afwachten tot Coffee Company transparanter wordt over haar beleid voor duurzame, eerlijk koffie.

Merkhouder: Jacobs Douwe Egberts
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Jacobs Douwe Egberts, Coffee Company

Weet je meer over duurzaamheid & CoffeeCompany?

CoffeeCompany Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2018 door Tara
Laatst gecontroleerd: 27 January 2018 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de CO2 uitstoot te beperken of te compenseren van zowel zijn eigen operaties als die van zijn bevoorradingsketen? Jacobs Douwe Egberts (merk eigenaar van de Coffee Company) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van zowel haar eigen activiteiten en de supply chain, zoals vermindering van de CO2-voetafdruk in logistiek door een vijfde in Nederland en België sinds 2013. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Jacobs Douwe Egberts publiceert geen het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten op de bedrijfswebsite. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties, en is het erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Jacobs Douwe Egberts publiceert geen het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten op de bedrijfswebsite. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Jacobs Douwe Egberts stelt het doel om hun totale productie energie slechts 10 procent in 2020. JDE communiceert niet een doel op klimaat neutraliteit. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Jacobs Douwe Egberts (merk eigenaar van de CoffeeCompany) aankopen gecertificeerde koffie & thee met internationaal erkende normen, zoals: UTZ, Rainforest Alliance en eerlijke handel. Echter worden geen cijfers gepresenteerd op het bedrag van de gecertificeerde koffie. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 20% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 40% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 60% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 80% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 95% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen (inclusief capsules en bekers) hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Jacobs Douwe Egberts publiceert het percentage van gerecycleerde grondstoffen voor verpakkingen, noch het bedrag van de hernieuwbare energiebronnen en niet-hernieuwbare energiebronnen voor verpakkingen. Bron
8. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Jacobs Douwe Egberts noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Jacobs Douwe Egberts (merk eigenaar van de CoffeeCompany) biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren werken en levensomstandigheden, dat verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Jacobs Douwe Egberts koffie van de inkoop van UTZ Certified, Rainforest Alliance en Fairtrade, geeft echter niet de hoeveelheid aangekochte koffie die maatschappelijk is gecertificeerd. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 20% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 40% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 60% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 80% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 95% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Jacobs Douwe Egberts beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron