Rank a Brand

Hoe duurzaam is Café de Origen?

Café de Origen & duurzaam


14388-183-137
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 15 uit 23

Samenvatting duurzaamheid

Café de Origen heeft het B-label behaald. Het merk behoort volgens ons daarmee tot de meest duurzame koffiemerken en wij raden dan ook aan het te kopen. Café de Origen scoort zo hoog doordat 100% van haar koffie is voorzien van het keurmerk 'Max Havelaar Fair Trade'. Daarnaast gebruikt het merk geen aluminium in de verpakking, is het volledig transparant over de herkomst van de koffie en gebruikt het groene energie in de productie van de koffie. Café de Origen zou haar score nog verder kunnen opkrikken door meer openheid te geven over haar CO2-uitstoot.

Merkhouder: Neuteboom Koffiebranders
Hoofdkantoor: Almelo, The Netherlands.
Sector: Koffiemerken
Categorieën : Koffie
Free Tags: Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Café de Origen?

Café de Origen Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 January 2016 door Ype
Laatst gecontroleerd: 27 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Café de Origen maakt gebruik van groene energie en biologisch geproduceerd gas in hun roosteren faciliteiten in Nederland. Biogas wordt geproduceerd in gisting planten en stortplaatsen door degenererende organisch afval. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Café de Origen publiceren niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Café de Origen vermeldt met behulp van groene elektriciteit en ook duurzaam geproduceerd gas, maar niet staat het percentage van het gebruik van hernieuwbare energie in vergelijking met totale energieverbruik. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Café de Origen communiceren niet met alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Café de Origen communiceren niet met een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 5% van zijn totale productie? Café de Origen koopt 100% van zijn koffie vanuit een ecologisch gecertificeerde bron, namelijk Max Havelaar (Fairtrade). Een deel van de producten is ook 100% gecertificeerd biologisch. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde koffie voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, en toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Café de Origen gebruikt alleen aluminiumfolie gratis verpakking. Café de Origen verklaart dat het bedrijf zou willen overstappen op natuurlijke biologisch afbreekbare verpakking, maar dat dit niet nog technisch haalbaar. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Café de Origen publiceren niet geen resultaten over haar jaarlijkse materiële voetafdruk van de verpakking. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Café de Origen verslag niet over de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval, Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Café de Origen verstrekt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren en de levensomstandigheden, die verder dan certificering gaat. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Café de Origen koopt 100% van zijn koffie vanuit een sociaal gecertificeerde bron, namelijk Max Havelaar (Fairtrade). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% koffie in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de koffie produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van koffie producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume koffie vertegenwoordigen? Café de Origen vermeldt alle van haar actieve leveranciers op haar website. Bron