Rank a Brand

Hoe duurzaam is je favoriete merk?

Hoe we werken

Eerst transparantie
We vinden dat de consument makkelijk moet kunnen beschikken over de juiste informatie. Daarom zoeken we online naar de juiste antwoorden op de vragen uit onze zorgvuldig geslecteerd criteria: op de websites van merken, in jaarverslagen, mvo-rapporten en andere openbare bronnen. Deze aanpak meet keurig de transparantie van een merk: geen informatie = geen punten.

Onze methode

Om merken te beoordelen op hun duurzaamheid nemen we de volgende stappen.

1. Analyse van trends en standaarden.

Onze rankings zijn gebaseerd op de antwoorden op specifieke, gerichte criteria. Het is de kwaliteit van die criteria die de nauwkeurigheid van onze beoordelingen bepaalt. Daarom bestudeert ons onderzoeksteam steeds trends in de bedrijfssectoren, goede praktijkvoorbeelden, beschikbare standaarden en richtlijnen, en de standpunten van ngo's op het gebied van klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden. Met deze informatie kunnen we zorgen dat we onze criteria richten op de belangrijkste aspecten en dat ze uitdagend genoeg zijn om vast te kunnen stellen welke merken hun verantwoordelijkheid serieus nemen en een echte inspanning doen om hun prestaties te verbeteren. En tegelijkertijd kunnen we zo vaststellen welke merken onvoldoende ambitie tonen, of hun ambities niet waarmaken.

2. Selectie van sectoren en merken

Helaas hebben we onvoldoende middelen om alle sectoren te beoordelen, of alle merken in een sector. We selecteren de sectoren en merken die van belang zijn voor onze gebruikers. Als je Vriend van Rank a Brand wordt neem je deel aan onze beweging en kun je meepraten over de sectoren en merken die we beoordelen en de criteria die we toepassen. Gebruikers kunnen ons hier verzoeken om een merk waarin ze geïnteresseerd zijn te beoordelen. We zetten het merk dan online als 'nog niet beoordeeld'. Gebruikers kunnen dan geld doneren om het merk te laten beoordelen. Als het benodigde bedrag is bereikt zullen we het merk beoordelen. We beoordelen ook sectoren en merken op verzoek van andere ngo's die geïnteresseerd zijn in onze rankings en budget beschikbaar hebben om onze kosten te vergoeden. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen willen we geen geld van bedrijven om hun merk te laten beoordelen.

3. Merkbeoordeling

Merk voor merk zoeken we op hun websites en in andere openbare bronnen naar de antwoorden op de vragen in onze criteria. Elke sector heeft een eigen lijst van criteria, maar ze worden allemaal beoordeeld op klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden. We checken informatie als dat kan, zoals keurmerken en certficeringen. We actualiseren ons onderzoek minstens iedere twee jaar en ook als we nieuwe informatie van merken krijgen.

Het resultaat

Voor ieder merk maken we een online rapport, dat op onze website staat onderaan op de pagina over het betreffende merk. Dit raport laat alle criteria zien, hoe het merk scoort op ieder van de criteria en waar we dat op gebaseerd hebben. Ieder merk krijgt een totaalscore en een label: A voor de meest duurzame merken; E voor de merken die het minst duurzaam zijn. Op basis van de scores maken we een ranking, waarin we alle merken in een sector vergelijken. Dit is wat de labels betekenen:

Scoreoverzicht

Meer informatie over onze onderzoeksmethoden is te vinden in de veelgestelde vragen (FAQs). Meer informatie over de sectorspecifieke vragenlijsten is opgenomen in de 'Manual'.