Rank a Brand

Hoe duurzaam is Spa Fruit?

Spa Fruit & duurzaam


Spa Fruit
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Spa Fruit heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Spa Fruit heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Spadel Group
Hoofdkantoor: Brussel, Belgium
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: Spadel Group, Spa Citron

Weet je meer over duurzaamheid & Spa Fruit?

Spa Fruit Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Yingjie
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Spadel groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals verbetering van het beheer van energie, verpakking en logistiek (zie link, pagina 15 & 16). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Spadel Group (merk eigenaar van Spa Fruit) verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (toepassingsgebied 1-3) van 105Ktons ton CO2 in 2012 (zie link, pagina 12) om 109Ktons van CO2 in 2014, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 3,4% (zie link vorige vraag, blz. 15). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Spadel groep rapporten voor 2014 27% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt, maar is niet duidelijk over de bronnen, de aard en de additionaliteit van de energievoorziening (zie link, pagina 24). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? 2020, Spadel groep streeft ernaar om CO2-neutraal, maar specificeert niet duidelijk of dit door middel van werkelijke vermindering van de totale klimaat voetafdruk geschiedt (zie link, bladzijde 10). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Spadel groep communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina's 14-15). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Spadel groep noch Spa opgeven of de suiker gebruikt komt uit milieuvriendelijker gecertificeerde bronnen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument te maken van de daarvoor verantwoordelijke bronnen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Spadel groep noch Spa opgeven of het ecologisch gecertificeerde grondstoffen gebruikt voor haar producten. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerkingen bij milieubeleid vragen 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Spadel groep publiceert de water voetafdruk van zijn 'eigen bewerkingen' in 2014, die was op 805 miljoen liter water gebruikt voor de Spa en de Bru bottelen proces (zie link, bladzijde 30). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Spadel Groep rapporteert dat haar sites verminderen hun water voetafdruk met 20% per liter tussen 2010 en 2014 kunnen (zie link, bladzijde 30). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Spadel groep heeft bereikt een gemiddelde van 1,8 liter waterverbruik per liter van de productie voor haar natuurlijk mineraalwater of limonade (zie link, bladzijde 17). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Spadel groep heeft verminderd het gewicht van een aantal van de pakketten en een aantal gerecycleerd pakketten gebruikt. Spadel groep wordt echter niet de verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort gepubliceerd. Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Spadel Groep rapporteert dat Spa Monopole de verpakking is gemaakt van 40% gerecycleerde materialen (zie link, pagina 16). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Spadel groep implementeert maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Spadel groep verwijst naar haar ' duurzaamheid aanbestedingen Handvest, maar maakt het niet publiekelijk beschikbaar. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Spadel groep noch Spa opgeven of de suiker gebruikt komt uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Spadel groep noch Spa opgeven of het sociaal gecertificeerde grondstoffen gebruikt voor haar producten. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerkingen bij arbeidsomstandigheden vragen 3 & 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Spadel groep beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron