Rank a Brand

Hoe duurzaam is River Cola?

River Cola & duurzaam


River Cola
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

River Cola heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre River Cola zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Aldi
Hoofdkantoor: Essen, Germany
Sector: Frisdranken
Categorieën : Cola
Free Tags: Aldi Nord

Weet je meer over duurzaamheid & River Cola?

River Cola Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Romina
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Aldi Nord (merk eigenaar van River Cola) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie of verbeterd klimaat vriendelijke vervoerslogistiek (zie link, pagina's 66-75). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Aldi Nord verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 654,792 ton van CO2e in 2014 naar 680,364 ton van CO2e in 2015, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 3,9%. Een specifieke klimaat voetafdruk voor de productie van de River Cola is niet opgegeven maar (zie link, pagina 70). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Aldi Nord rapporten genereren van elektriciteit met hun eigen fotovoltaïsche systemen en de aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar is niet duidelijk genoeg over de totale procentuele aandeel, evenals de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit – waartoe ook de productie van de River Cola producten (zie link, pagina 72-73). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Aldi Nord heeft tot doel te hebben een concept voor opname, analyse en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2017 ontwikkeld, maar geeft geen concrete doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 22-23). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Aldi Nord communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen voor River Cola, die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Aldi meldt, dat het ondersteunt biologische landbouw, maar geeft niet aan of de suiker uit duurzame bronnen komt. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument te maken van de daarvoor verantwoordelijke bronnen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Aldi Nord (merk eigenaar van River Cola) heeft een assortiment biologisch gecertificeerde producten. Het is echter niet duidelijk of de River Cola bevat om het even welk van deze gecertificeerde producten. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1&3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Aldi Nord rapporteert niet op de water-voetafdruk van de River Cola, respectievelijk private label dranken productie. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Aldi Nord implementeert maatregelen voor haar winkel merken primaire en secundaire verpakking, maar geen rapporteert over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid met betrekking tot de River Cola producten, respectievelijk private label dranken productie (zie link, pagina 74-79). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Aldi Nord biedt geen informatie over het gebruik van gerecycled plastic. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Aldi Nord implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval, en rapporten van een totale afval materiaal voetafdruk van 187,955 ton in 2015. Voor de productie van de River Cola producten respectieve gegevens niet zijn opgegeven echter (zie link, pagina 76). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Aldi Nord (merk eigenaar van River Cola) is een lid van BSCI. Voor de BSCI gedragscode, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 hieronder. In deze CoC, die voor alle zakelijke partners geldt, zijn alle deze normen vermeld. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: 1. Ja; 2. Nee, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren niet wordt opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende; 4. dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina's 4-8). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Hoewel Aldi stelt dat haar activiteiten hangt af van grondstoffen worden gekapt en geproduceerd op een duurzame manier, geeft het niet als ingrediënten worden gebruikt in zijn frisdranken sociaal zijn gecertificeerd. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Aldi biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers in de productie van de River Cola producten. Bron