Rank a Brand

Hoe duurzaam is Punica?

Punica & duurzaam


Unknown
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Punica heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder PepsiCo heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: PepsiCo Deutschland GmbH
Hoofdkantoor: Neu-Isenburg, Germany
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: PepsiCo

Weet je meer over duurzaamheid & Punica?

Punica Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Greg
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PepsiCo (merk eigenaar van Punica) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie of de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 58-61). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PepsiCo steeg de totale klimaat voetafdruk van 5,830,000 ton van CO2e in 2011 naar 5,885,000 metrische ton van CO2e in 2014, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 0,9% (zie link, pagina 59). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? PepsiCo rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar het is niet duidelijk over het totale procentuele aandeel van haar energie gebruik hernieuwbare energie vertegenwoordigt (zie link, pagina 58-61). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? PepsiCo stelt dat "als een eerste stap" het een doel om te houden van de uitstoot van broeikasgassen uit haar eigen bedrijfsactiviteiten platte ten opzichte van de basislijn van 2008 heeft, terwijl de groei van haar activiteiten (zie link, bladzijde 58). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PepsiCo implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar niet uitgebreid genoeg informatie verstrekt over bereikte resultaten (zie link, pagina 61). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? PepsiCo communiceert het doel alleen bron duurzame suiker tegen 2020, en bronnen gecertificeerd suiker (Bonsucro) niet-gespecificeerde enigszins al. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? PepsiCo noemt de bevordering van meer duurzame landbouw wereldwijd door middel van haar beleid voor duurzame landbouw, maar geeft niet aan dit voor grondstoffen relevant voor Pepsi, zoals koffie. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1 & 3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? PepsiCo publiceert de water voetafdruk van haar 'eigen activiteiten', die was op 95,9 miljoen kubieke meter in 2014 (zie link, bladzijde 55). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? PepsiCo vermeldt een vermindering van 23,2% sinds het referentiejaar 2006. Van deze vermindering is een vermindering van 3,8% in de jaren 2011-2014 (zie link, bladzijde 54) gerealiseerd. Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? PepsiCo communiceert niet duidelijk genoeg informatie over het verbruik per eenheid van het product. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? PepsiCo communiceert duidelijke informatie over verbetering van de verpakking en het gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de verpakking, plus de jaarlijkse resultaten (zie link, pagina 69-71). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? PepsiCo vermeldt een absolute hoeveelheid gerecycled plastic gebruikt (134 miljoen pond in 2014), maar geeft niet aan welk percentage dit van het totale gebruik van plastic is (zie link, pagina 71). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PepsiCo implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de gegenereerde afval, zoals hergebruik en recycling, en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen (zie link, pagina's 72-73). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in het PepsiCo de Code of Conduct (zie link, pagina's 10-14, en link voor volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? 1. niet opgegeven; 2. de uren van het werk en overuren worden niet opgegeven; 3. Nee, alleen naleving van alle toepasselijke plaatselijke en nationale lonen; 4. Nee, alleen naleving van alle toepasselijke plaatselijke en nationale wetten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? PepsiCo koopt Bonsucro gecertificeerd suikerriet. PepsiCo geeft echter niet aan het procentuele aandeel van gecertificeerde suiker verwerkt. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? PepsiCo noemt de bevordering van meer duurzame landbouw wereldwijd door middel van haar beleid voor duurzame landbouw, maar geeft niet aan dit voor grondstoffen relevant voor Pepsi, zoals koffie. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3 & 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PepsiCo beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron