Rank a Brand

Hoe duurzaam is Orangina?

Orangina & duurzaam


Orangina
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Orangina heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald. Orangina behaalt bij ons de laagst mogelijke label in duurzaamheid omdat het merk weinig concreets communiceert over milieu, klimaat en het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in lage lonen landen. Wel heeft Orangina het gewicht van de verpakking verlaagd en gebruikt het merk gerecyclede PET. We zien graag dat Orangina duidelijker wordt over de concrete prestaties en doelstellingen.

Merkhouder: Suntory Holdings
Hoofdkantoor: Osaka, Japan
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: Suntory

Weet je meer over duurzaamheid & Orangina?

Orangina Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Petra S.
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Suntory Food & Beverage Europa (merk eigenaar van Orangina) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals vermindering van het gewicht van de verpakking, gebruik van recycleerbare materialen voor de flessen en verbetering van de mogelijkheden van hergebruik van de verpakking. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Suntory groep verslagen openbaar zijn eigen operaties klimaat voetafdruk voor Suntory Food & Beverage Europa. In 2015 had het een totale voetafdruk van 120.000 ton CO2. Een vergelijkbaar klimaat voetafdruk van voorgaande jaren is echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 25). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Suntory groep noch Suntory Food & Beverage Europa communiceren de hernieuwbare energie-beleid. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Suntory groep streeft naar een vermindering van 24% van hun klimaat-uitstoot per eenheid tegen 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2007 geproduceerd, maar specificeert niet doel vermindering van haar absolute klimaat voetafdruk (zie link, bladzijde 23). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Suntory Food & Beverage Europa noch Suntory groep kennis up-to-date resultaten op haar beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Suntory Food & Beverage Europa stelt dat het legt een strikte controle proces op elk van de partners, maar specificeert niet welke maatregelen worden genomen als onderdeel van dit "strenge proces." Suntory communiceert bovendien niet of zijn grondstoffen afkomstig zijn van gecertificeerde bronnen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Suntory groep verslagen openbaar zijn eigen werking water voetafdruk voor Suntory Food & Beverage Europa (5,433 m3 in 2015) (zie link, pagina 25). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Suntory Groep rapporteert alleen een 0,5% per productie vermindering eenheidstarief voor de Europese operaties. Verlaging tarieven die betrekking hebben op de afgelopen vijf jaar zijn echter niet gerapporteerd (zie link, pagina 25). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Suntory Food & Beverage Europe noch Suntory Group verslag over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid voor haar Europese operaties. Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Suntory Food & Beverage Europa staat dat niet 100% van de verpakking is gemaakt van gerecycled kunststof. Ze zijn niet specifiek over het bedrag dat wordt daadwerkelijk gerecycleerd. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Suntory Food & Beverage Europa staten verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals integratie van meer gerecycleerd materiaal (R-PET-folie) uit te voeren. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Orangina Schweppes noch Suntory (merk eigenaar) communiceert een gedragscode op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Suntory Food & Beverage Europa geeft niet als de suiker uit een sociaal gecertificeerde bron komt. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Suntory Food & Beverage Europe noch Suntory Group communiceert een lijst van haar leveranciers en fabrieken. Bron