Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lemonaid?

Lemonaid & duurzaam


Lemonaid
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 14 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Lemonaid heeft het B-label behaald. Lemonaid behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere sodamerken. Er zijn echter nog verbeterpunten

Merkhouder: LemonAid Beverages GmbH
Hoofdkantoor: Hamburg, Germany
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: EU organic, Demeter, Fairtrade

Weet je meer over duurzaamheid & Lemonaid?

Lemonaid Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Bianca F.
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Lemonaid implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van biologische grondstoffen alleen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Lemonaid wordt de jaarlijkse klimaat voetafdruk van de afgelopen jaren niet gepubliceerd. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Lemonaid communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Lemonaid communiceert niet een algemene doelstelling om de absolute eigen bewerkingen klimaat voetafdruk. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Lemonaid communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Lemonaid de ingrediënten, waaronder suiker, kalk en bloed oranje, zijn 100% gecertificeerd EU-organische etiket en Fairtrade, en sommige ook Demeter. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Lemonaid noemt specifieke hulpprojecten die een inzet tonen voor de ondersteuning van hun boeren door te helpen met het implementeren van duurzame oplossingen voor watervoorziening problemen via haar charitatieve organisatie Lemonaid & ChariTea e.V. Maar Lemonaid communiceert niet alle informatie over de water voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 5. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Lemonaid upcycling promotiemateriaal produceren als een manier om het minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking vermeldt, maar publiceert geen verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort. Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Lemonaid maakt gebruik van Waarborgglas flessen alleen. Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Lemonaid beveelt aan upcycle lege flessen en kratten, maar communiceert niet concrete informatie over jaarlijkse afval volumes van eigen activiteiten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Lemonaid is gemaakt en gebotteld in Duitsland, dat een laag-risicomateriaal land ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden is. Lemonaid de ingrediënten zijn afkomstig van plantages met sociale certificeringen, namelijk Fairtrade (Zie ook link in volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Lemonaid noemt hun leveranciers per limonade (Zie ook vorige bron link). Bron