Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hero?

Hero & duurzaam


Hero
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Hero heeft het E-label gekregen. Hero behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Hero zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Hero Group
Hoofdkantoor: Lenzburg, Switzerland
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Hero?

Hero Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Max
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hero groep (merk eigenaar van Hero) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het energieverbruik te verminderen (zie link, pagina 4). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hero groep wordt de absolute jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar, maar relatieve emissiereducties tussen 2015 en 2010 alleen niet gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk welk bedrag de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse klimaat om emissies te verminderen (zie link, pagina 4). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Held-groep stelt dat zij minder CO2 gebruiken intensieve bronnen (zoals waterkracht en biobrandstof), waar mogelijk, maar er is geen percentage gegeven (zie link, pagina 4). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Hero groep heeft zich ten doel om 32% van hun energieverbruik door 2016, in vergelijking met het referentiejaar 2010, maar communiceert niet een reductiedoelstelling voor haar absolute broeikasgasemissies van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 4). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Hero groep communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Hero groep communiceert niet uitgebreide informatie over de keuze van suiker. Zijn ook niet gerapporteerd, of er een tijd-gebonden doel is bron duurzaam geproduceerde suiker alleen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Hero groep specificeert niet duidelijk of andere ecologisch gecertificeerde grondstoffen in haar held soda producten (zie link, pagina 10) worden gebruikt. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerkingen bij milieubeleid vragen 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Hero groep publiceert alleen een gemiddelde jaarlijkse water voetafdruk, die in 2015 op 5.4 m3/mt (daling van 10,4 m3/mt in 2010 echter) (zie link, pagina 6). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Hero groep geeft geen gebruik van haar water per liter geproduceerd drank (zie link, pagina 6). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Hero groep implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 8 & 9). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Hero groep communiceert dat haar Benelux-afdeling 50 heeft % gerecycled PET in alle flessen die ze, met een aanzienlijke invloed op de recycling gebruiken. Een respectieve aandeel voor haar wereldwijde activiteiten is echter niet opgegeven (zie link, pagina 8). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hero Groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk van haar merk held. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 8). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Hero groep de Code of Conduct (Zie koppeling maken, pagina's 1-3). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Deze normen zijn niet voldoende uitgebreide bedekt met Hero groep de Code of Conduct (Zie koppeling maken, pagina's 1-3). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Hero groep communiceert niet of zijn suiker uit sociaal gecertificeerde bronnen komt. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Hero groep specificeert niet duidelijk of andere sociaal gecertificeerde grondstoffen in haar held soda producten (zie link, pagina 10) worden gebruikt. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerkingen bij arbeidsomstandigheden vragen 3 & 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Hero groep beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron