Rank a Brand

Hoe duurzaam is Dr Pepper?

Dr Pepper & duurzaam


Dr Pepper
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 24

Samenvatting duurzaamheid

Dr Pepper heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Dr Pepper zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Dr Pepper Snapple Group, Inc.
Hoofdkantoor: Plano, TX, US
Sector: Frisdranken
Categorieën : Soda
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Dr Pepper?

Dr Pepper Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2016 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 21 December 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Dr Pepper Snapple Group (merk eigenaar van Dr Pepper) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals verbetering van de energie-efficiëntie of ter vervanging van de automaten en koelers met "Energy Star"-gewaardeerd apparatuur (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Dr Pepper Snapple Group publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Daarom is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Dr Pepper Snapple Group communiceert niet duidelijk haar hernieuwbare energie-beleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Dr Pepper Snapple Group geeft aan dat zij voornemens is te verminderen van de CO2-uitstoot per gallon van afgewerkt product; Dit is echter een relatieve in plaats van absolute doel en geeft niet aan een tijdschema voor de verwezenlijking van deze doelstelling (zie link, pagina 3). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Dr Pepper Snapple Group communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina 4). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2020 alleen nog 'verantwoorde' suikerbiet/rietsuiker of maïs (voor fructosesiroop) te gebruiken voor alle producten die suiker bevatten, en koopt het merk al suiker in van milieu-gecertificeerde bronnen? Dr Pepper Snapple Group communiceert niet uitgebreide informatie over de keuze van suiker. Zijn ook niet gerapporteerd, of er een tijd-gebonden doel is bron duurzaam geproduceerde suiker alleen. Bron
2. Gebruikt het merk milieuvriendelijke gecertificeerde suiker voor tenminste 50% van zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk milieuvriendelijk gecertificeerde grondstoffen (zoals fruit, koffie of thee) voor zijn producten? Dr Pepper geeft niet aan of de andere producten komt uit duurzame bronnen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument te maken van de daarvoor verantwoordelijke bronnen. Bron
4. Does the brand only use environmentally certified raw materials (including sugar) for its products? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1-3. Bron
5. Publiceert het merk (bedrijf) de 'water voetafdruk' tengevolge van de eigen bedrijfsvoering? Dr Pepper Snapple Group heeft niet gepubliceerd van een absolute water-voetafdruk van haar 'eigen bewerkingen' in 2014, en alleen verslagen zijn relatieve water voetafdruk per gallon van afgewerkt product (zie link, pagina 5). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) het waterverbruik per eenheid productie verlaagd met ten minste 10% in de afgelopen 5 jaar? Dr Pepper Snapple Group meldt dat het 1.97 gallons per gallon eindproduct in 2011 en 1,98 gallons per gallon eindproduct gebruikt in 2014. Daarom is een 10% korting in de afgelopen 5 jaar niet bereikt (zie link, pagina 5). Bron
7. Ligt het gemiddelde waterverbuik van het merk (bedrijf) beneden het niveau van 2,5 liter per liter frisdrank? Dr Pepper Snapple Group geboekt 1,98 gallons watergebruik per 1 gallon van productie. 1 gallon omgezet in liter = 3,79. 1,98 gallons omgezet in liter = 7,49. Bijgevolg is het gemiddelde niveau van watergebruik per liter rond 1,97 liter (zie link, pagina 5). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Dr Pepper Snapple Group implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, met inbegrip van de hoeveelheid PET gebruikt in de verpakking met 16 miljoen pond in 2014 te verminderen. Maar, verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 5). Bron
9. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 10% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Dr Pepper Snapple Group noemt het gerecycleerde PET integreert in haar flessen, maar vermeldt niet om het even wat over het recyclingpercentage van hun nieuw geproduceerde plastic flessen (zie link, pagina 5). Bron
10. Gebruikt het merk (bedrijf) minimaal 50% gerecyclede plastics in zijn nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Gebruikt het merk alleen gerecyclede of herbruikbare plastics in de nieuw geproduceerde plastic flessen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Dr Pepper Snapple Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval. Het merk bereikt een 86% recyclingspercentage voor zijn productie-afval, maar rapporteert niet over statistische resultaten met betrekking tot haar gehele afvalmaterialen voetafdruk echter (zie link, pagina 5). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers en die van zijn toeleveranciers (inclusief bottelaars) in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Dr Pepper Snapple Group Code of Conduct (zie link, pagina's 2-5). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? 1) en 4) worden vermeld, en zijn voldoende. Echter 2) en 3) zijn niet voldoende uitgebreide bedekt (zie link, pagina's 2 en 4). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) suiker in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de suiker produceren? Dr Pepper Snapple Group specificeert niet als haar suiker uit een sociaal gecertificeerde bron komt. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) de andere ingrediënten (zoals fruit, koffie en thee) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de deze ingrediënten produceren? Dr Pepper Snapple Group geeft niet aan of de andere producten uit duurzame bronnen komen. Bron
5. Koopt het merk de andere ingrediënten (inclusief suiker) in van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die deze ingrediënten produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3-4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van producenten (suiker en fruit) en fabrieken (includief bottelaars) gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Dr Pepper Snapple Group biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron