Rank a Brand

Hoe duurzaam is ZTE?

ZTE & duurzaam


ZTE
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

ZTE heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf toont nauwelijks voortgang of behaalde mijlpalen.Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre ZTE zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: ZTE Corp.
Hoofdkantoor: Shenzhen, Guangdong, China
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Tablet
Free Tags: Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & ZTE?

ZTE Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Norbert
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? ZTE implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals toepassingen voor gegevensbeheer van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 36-42). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? ZTE verminderd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen van 175,589 ton van CO2e in 2011, naar 168,484 ton van CO2e in 2014. Dit is een daling van ongeveer 4,1% (zie link, bladzijde 36). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? ZTE noemt het ingesteld doelen hun klimaat emissies te verminderen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar (zie link, pagina 36-42). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? ZTE publiceert geen een klimaat voetafdruk die ook het belangrijke leverancier ten minste dekt. Ook geen informatie op een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain is vermeld (zie link, pagina 36-42, 48 & 49). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? ZTE verslagen over de generatie en het gebruik van hernieuwbare energie, maar is niet duidelijk over het totale percentage delen (zie link, pagina 40). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? ZTE is niet duidelijk over het of alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan normen voor energie-efficiëntie door standaarden zoals "Energy Star". Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? ZTE vermeldt niet een beleid voor het elimineren van PVC of van BFR. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? ZTE vermeldt niet een beleid voor het elimineren van antimoon, beryllium en ftalaten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? ZTE vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? ZTE implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? ZTE vermeldt om het even wat niet over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? ZTE vermeldt expliciet niet de bron van de kunststof, noch het gebruik van gerecycleerde kunststoffen. Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? ZTE implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal gepubliceerd Typ (zie link, bladzijde 39-45). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? ZTE niet nog specificeert een recyclingpercentage jaarlijks aan gerelateerde producten verkocht. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? ZTE implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? ZTE vermeldt het gebruik van vervangbare batterijen in een aantal van haar producten, maar het is niet duidelijk of deze alle van hen bevatten. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor ZTE producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? ZTE vermeldt om het even wat niet over een gegarandeerd aanbod van vrije deel of software-updates. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? ZTE vermeldt niet om het even wat over een periode van de verlengde garantie voor haar producten op haar website. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? ZTE implementeert maatregelen in verband met het watergebruik, maar publiceert geen haar jaarlijkse water voetafdruk van eigen activiteiten. Rapportage over landgebruik, en zijn voetafdruk, niet is opgegeven of. Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk dat ook betrekking heeft op de belangrijkste leveranciers van ZTE is nog niet gepubliceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? ZTE is niet een lijst van leveranciers op haar website publiceren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? ZTE heeft een niet-conflict mineralen beleid ontwikkeld, en sloot zich aan bij GeSI (globale e-duurzaamheid initiatief). Het is echter niet duidelijk als conflict minerale smelterijen worden uitgesloten voor ZTE producten (zie link, bladzijde 48). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? ZTE is een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? ZTE vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden expliciet genoemd in de ZTE leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Maar, ZTE specificeert niet duidelijk arbeidsnormen voor eigen dienstauto (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het 'leverancier CoC': 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is niet opgegeven; 3. geen vermelding van menswaardig loon, 4. Ja, vrijheid van vereniging wordt genoemd. Maar, ZTE specificeert niet duidelijk arbeidsnormen voor eigen werknemer. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? ZTE publiceert een lijst van leveranciers geen. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? ZTE is een lid van GeSi, maar maatschappelijke organisaties geen beslissende stem hebben bij dit initiatief (zie link, bladzijde 48). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? ZTE rapporteert niet expliciet over de resultaten van haar arbeid voorwaarden beleid. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron