Rank a Brand

Hoe duurzaam is Toshiba?

Toshiba & duurzaam


Toshiba
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Toshiba heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen om aan te tonen dat het merk milieuvriendelijk te werk gaat en zorgt voor goede arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Toshiba Group
Hoofdkantoor: Tokyo, Japan
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet
Free Tags: Computer, HiFi & Audio, TV & Home cinema, Camera, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & Toshiba?

Toshiba Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Ype
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Toshiba implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het maken van meer energie-efficiënte producten en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, beginnend op bladzijde 15). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Toshiba daalde haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) van 3.060 miljoen ton van CO2e in FY13 tot 3.020 miljoen ton van CO2e in FY15. Dit is een daling van ongeveer 1,4% (zie link, "Climate Change 2015 reactie" en vorige vraag, pagina 21). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Toshiba heeft ingesteld met het doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 50% tot 2050. Maar, Toshiba, geeft niet duidelijk aan de basis jaar (het is om te veronderstellen het 2010 of 2015). Echter, zelfs bij het nemen van 2015 als referentiejaar, dan het doel van de vermindering meegedeeld niet voldoende zou zijn (zie link, "Climate Change 20 Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Voor FY14, Toshiba communiceert een waarde van 7.500 miljoenen tonnen CO2e voor zijn volledige aankoop volume. Dit betekent een stijging van het voorgaande jaar. Toshiba geeft een duidelijk beleid niet hoe te verminderen van deze emissies (zie link, bladzijde 21). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Toshiba gebruikt / genereerd van hernieuwbare energie voor het elektriciteitsgebruik. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen duidelijk niet is opgegeven, maar is nogal erg laag (over 0,12%) (zie link, "Climate Change 2015 Response"). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Bijna alle nieuwe elektronische consumentenproducten voldoen aan de Energy Star-eisen, maar niet allemaal. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Toshiba vermeldt dat het werkt op het verminderen van PVC en broomhoudende vlamvertragers van haar (lifestyle) producten (zie link, pagina 4, 17, 21, 25 & 34). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Toshiba wil vier soorten ftaalzuuresters (DEHP, BBP, DBP en BBP) verbieden in juli 2019 op. Geen rapportage over resultaten is opgegeven voor beryllium en antimoon (zie link, pagina 33 & 34). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Toshiba heeft verboden benzeen, maar is niet duidelijk over het verbod van n-hexaan (zie link, pagina 49 & 51). Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Toshiba implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Toshiba publiceert alleen een ruwe materiaalstroom / voetafdruk (zie link, pagina 23 & 24). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Toshiba maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? In FY14 gebruikt Toshiba 7,5% plastiek uit gerecycleerd streams. Toshiba is niet een duidelijke doelstelling om dit aandeel oplopen tot 25% of meer (zie link, pagina 20 & 32). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Toshiba bevordert de ontwikkeling van verpakking met minder milieueffecten door d.w.z. uitbreiding van de grootte van retourneerbare (herbruikbaar) gevallen en het gebruik van materialen met lage milieu-impact. Maar, totale jaarlijkse resultaten van verpakkende materialen gebruikt worden niet gepubliceerd (zie link, bladzijde 26-36). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Toshiba heeft verzameld 116.000 tonnen van afgedankte producten in FY14, en heeft daardoor gerecycleerd 95,400 ton, die ongeveer 10,1% van het totale materiaalgebruik (946,000 ton) vormt (zie link, pagina 23, 53 & 54). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Toshiba implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Toshiba maakt geen melding als alle zijn draagbare apparaten maken gebruik van vervangbare batterijen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Toshiba producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Toshiba vermeldt niet om het even wat over de beschikbaarheid van reserveonderdelen en software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Toshiba producten hebben een beperkte garantieperiode van 90 dagen en 5 jaar. Dus hebben niet alle producten een garantie van 3 of meer jaar. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Toshiba implementeert maatregelen ter vermindering van het watergebruik, en rapporteert een gebruik van de totale hoeveelheid water van haar wereldwijde activiteiten voor FY14, die goed 39,7 miljoen m3 (neerkomt op een stijging van 0,4% in vergelijking met FY13) (zie link, pagina 20, 23, 32 & 48-63). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Toshiba's belangrijkste leveranciers zijn niet verplicht te verslag van hun gebruik van water (zie link, "Water reactie 2015"). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Toshiba doet niet publiceren van een lijst van smelterijen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Toshiba publiceert informatie over een conflict mineralen beleid, maar specificeert niet als ten minste één mineraal reeds afkomstig conflict gratis is. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Toshiba deelneemt aan de in de ' Publiek-Private Alliance (PPA) voor Responsible mineralen Trade' (PPA). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Toshiba is ook een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Toshiba vermeldt ook deelname van JEITA verantwoordelijk mineralen handel Working Group als onderdeel van haar inspanningen voor het uitvoeren van due diligence, maar de prestaties van de deelnemers ook zelf het initiatief is duidelijk. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Toshibaâ leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet genoemd; 2. Nee, niet duidelijk genoeg opgegeven; 3. Nee, niet duidelijk genoeg opgegeven; 4. Nee, dit recht wordt genoemd, maar een parallelle middelen in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt wordt niet vermeld. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Toshiba biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Toshiba is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Toshiba noemt presterende audits en publiceert sommige informatie over deze audits op haar website. Deze informatie is echter niet voldoende om te bepalen van het percentage van de leveranciers gecontroleerd of de naleving van het CoC. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron