Rank a Brand

Hoe duurzaam is Samsung?

Samsung & duurzaam


Samsung
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Samsung heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, het gebruik van gerecycled plastic, de samenwerking met initiatieven om conflictmineralen tegen te gaan en het hebben van een gedragscode om de ergste arbeidsomstandigheden te verbeteren. Er valt echter nog genoeg te doen om aan te tonen dat het merk milieuvriendelijk te werk gaat en zorgt voor goede arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Samsung Group
Hoofdkantoor: Seoul, South Korea
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet
Free Tags: Phone, Computer, Monitor, HiFi & Audio, TV & Home cinema, Camera, Headphone

Weet je meer over duurzaamheid & Samsung?

Samsung Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Samsung implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals toepassingen voor gegevensbeheer van energie-efficiëntie en duurzame productinnovaties (zie link, pagina 105 basisgewicht). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Samsung verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van eigen operaties 8.018 miljoen ton van CO2e in 2013 tot 9.290 miljoen ton van CO2e in 2014. Dit betekent een stijging van rond 15,8% (zie link, pagina 132). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Samsung is van plan om haar relatieve CO2e uitstoot van 2,72 miljoen ton te verminderen / KRW 100M - verkoop in 2014, naar 1,55 miljoen ton / KRW 100M - verkoop in 2020. Echter geen duidelijke doel-vermindering voor de totale klimaat voetafdruk is opgegeven (zie link, pagina 128). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Voor 2014, communiceert Samsung 3.512 miljoenen tonnen CO2e voor 23% van het volume van de aankoop in 2014. Samsung heeft gecontroleerd klimaat emissies bij haar leveranciers werkplekken sinds 2009, maar specificeert niet nog rapportage over maatregelen om effectief verminderen van deze emissies (zie link, pagina 132). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? In 2014 was de totale aandeel van Samsung van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor de elektriciteit 578117 MWh (total gebruik van energie voor elektriciteit: 13314738 MWh). Maar, alleen 11537 MWh van hernieuwbare energie gebruikt kan worden duidelijk beschouwd als nieuw gegenereerd (on-site foto-voltaïsche generatiesysteem) (zie link, download "Climate Change 2015"). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Samsung implementeert maatregelen voor de ontwikkeling van hoogrenderende energietechnologieën. Maar het is niet duidelijk of alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan normen voor energie-efficiëntie zoals Energy Star (zie link, pagina 113-128). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Sinds 2010 controles Samsung vrijwillig niet-gereguleerde chemische stoffen zoals PVC, broomhoudende vlamvertragers en ftalaten. Maar dit niet is opgegeven, of deze chemische groepen kunnen worden beschouwd als uitgeschakeld in alle nieuwe producten (zie link, pagina 111 & 121). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Samsung richt zich geleidelijk af te schaffen antimoon, beryllium en ftalaten in 2013. Maar of deze doelstelling werden uitgevoerd is niet opgegeven. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Samsung meegedeeld in 2012, dat het gebruikt geen benzeen in de fabricage processen. Maar, meer tot datum, evenals specificatie voor n-hexaan, nog niet is opgegeven. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Samsung implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product (zie link, pagina 120-138). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Samsung spreekt niet over om het even wat over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? In 2014, heeft Samsung het bedrag van totale gerecycled plastic in haar producten aan 3.56% verhoogd. Samsung heeft een doel verhoging van dit percentage tot ten minste 25% in 2025 niet ingesteld (zie link, pagina 122). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Samsung implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 120-128). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Voor 2014 communiceert Samsung een globale terugname & recycling hoeveelheid van 294,568 ton. Echter een recycling stem hoger is dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten niet is opgegeven (zie link, pagina 124). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Samsung staat dat verlenging van de levensduur van producten voor duurzaamheid belangrijk is. Daarvoor voert het een beleid inzake redelijk product garantie en service beschikbaarheid van onderdelen, die rekening houden met het product, de verkoopregio en wettelijke vereisten. Maar, geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden nog worden gepresenteerd. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Aantal Samsungâ producten bevatten vervangbare batterijen, maar het is niet duidelijk of ze allemaal doen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Samsung producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Samsung vermeldt niet iets beton over de beschikbaarheid van reserveonderdelen en software downloads na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Met het hebben van een algemene garantietermijn van 1 ~ 2 jaar, lijkt het grootste deel van Samsungs producten 3 jaar garantie niet bereiken. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Samsung implementeert verschillende maatregelen in verband met zijn eigen water voetafdruk van bewerkingen, zoals het recyclen. Voor 2014 meldt Samsung een wateronttrekking van de totale wereldwijde activiteiten van 74,684 miljoen ton. In vergelijking met 2013, dat is een stijging van ongeveer 8,7% (zie link, pagina 135 & 137). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk dat ook betrekking heeft op de belangrijkste leveranciers van Samsung is nog niet gepubliceerd (zie link, pagina 135). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Samsung publiceert een lijst van smelterijen geen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Samsung implementeert zijn conflict minerale kwaliteitsbeleid en verslagen, dat 99% van haar tantaal afkomstig is van conflict-vrije gebieden, effectief in April 2015. Maar Samsung geen nog duidelijk vermeld, of ten minste één metalen/mineralen kan worden beschouwd als volledig conflictvrije (zie link, pagina 72 & 73). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Samsung is een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB) (zie link, pagina 72 & 73). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Samsung heeft ook toegetreden tot de 'IDH Bangka Tin Working Group' (zie link, pagina 73). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Samsung vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Samsung is een lid van het EICC en de 'leverancier Code of Conduct"(CoC) is gebaseerd op het EICC CoC. In deze CoC vallen alle deze normen (zie link, pagina 4-9). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag, pagina 142 & 143). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het 'leverancier CoC': 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, ' behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties, die om het even wat betekenen kunnen; 3. geen vermelding van menswaardig loon, 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar het is onduidelijk of dit recht is beperkt door de wet. De normen in haar eigen activiteiten CoC zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Samsung beschikt niet over een lijst van directe leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Samsung is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Samsung meldt op de audits gehouden in 2014, en geeft een lijst van schendingen van de kern, zoals loon en voordelen, maar geeft niet aan welk aandeel van het totale productievolume is in feite gecontroleerd (zie link, pagina 48-58). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Samsung geeft niet aan, welke deel van haar totale productievolume is voldoen aan haar leverancier CoC en / of CoC van eigen bewerkingen (zie link, pagina 48-58). Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron