Rank a Brand

Hoe duurzaam is Philips?

Philips & duurzaam


Philips
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Philips heeft het D-label behaald. Philips heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Het merk scoort vooral punten door transparant te zijn over haar CO2-uitstoot en deze tevens te reduceren. Ook krijgt het merk punten voor het samenwerken met verschillende initiatieven om het gebruik van conflictvrije mineralen te vergroten. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Royal Philips Electronics Inc.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone
Free Tags: Phone, Monitor, HiFi & Audio, TV & Home cinema, Headphone, Accessories & Services

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & Philips?

Philips Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Erwin
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Philips implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals toepassingen voor gegevensbeheer van energie-efficiëntie en duurzame productinnovaties (zie link, pagina 43 & 185). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Philips is het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) gedaald van 746.000 ton van CO2e in 2011 naar 497.000 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 33,4% (zie link, pagina 41). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Philips communiceert nog niet totaal reductiedoelstellingen die verder gaan dan het jaar 2015 (zie link, bladzijde 43). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Voor 2014 communiceert Philips een schatting van 3.010 miljoen ton CO2e voor haar gehele aankoop volume. Dit betekent een daling van vorig jaar (3.408 miljoen ton CO2e). Maar Philips geeft niet een duidelijk beleid hoe te verminderen van deze emissies (zie link, "Climate Change 2015 Response" & "Climate Change 2014 Response"). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Philips totale niveau van hernieuwbare energiegebruik was 55% in 2014. Philips meldt voor 2015 te hebben gebruikt 54 procent hernieuwbare energie in het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen, maar is niet duidelijk genoeg over de leveranciers (zie link, bladzijde 43). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Philips is niet duidelijk of alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan de eisen van de normen zoals "Energy Star" (zie link, pagina 40-43). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Philips communiceert worden in het proces van vrijwillige geleidelijke eliminatie van PVC en de BFR en meldt dat 65% van de omzet (met uitzondering van netsnoeren) vrij van PVC en BFR zijn (zie link, bladzijde 42). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Philips communiceert niet de huidige status betreffende afschaffing van ten minste 2 van de 3 groepen van verdachte chemicaliën (antimoon, beryllium en ftalaten) in alle al haar nieuwe producten (zie link, pagina 40). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Benzeen is beperkt en bijna volledig afgeschaft-out in de verwerkende industrie. Maar, Philips specificeert niet de status betreffende n-hexaan (zie link, pagina 203 & 204). Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Philips implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Philips maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Philips vermeldt gebruik van gerecycled plastic in haar producten, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale kunststof gebruik dit vormt (zie link, pagina 42, 54 & 186). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Philips implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal gepubliceerd Typ (zie link, bladzijde 40-42). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Philips publiceert gegevens over recycling inspannen in gewicht, maar niet als een percentage van de verkochte producten (zie link, pagina's 41, 44, 186 & 225). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Binnen Philips 'EcoVision' programma worden levenscyclus maatregelen geïmplementeerd. Maar, geen concrete informatie met betrekking tot het verlengen van de levensduur van Philips producten zijn opgegeven maar (zie link, pagina 186 & 187). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Aantal Philips producten bevatten vervangbare batterijen, maar het is niet duidelijk of ze allemaal doen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Philips producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Philips biedt geen duidelijke informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen en software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Philips maakt geen melding over een periode van de verlengde garantie voor haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Philips implementeert maatregelen om te reguleren van watergebruik bij eigen bedrijfsactiviteiten en supply chain. In 2015, Philips gebruikt ongeveer 2,7 miljoen m3 water (neerkomt op een verlaging van 14% in vergelijking tot 2014) (zie link, bladzijde 44). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Philips publiceert een water voetafdruk met gegevens uit haar eigen activiteiten, maar leveranciers vallen niet. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Philips publiceert een lijst van smelterijen, ingang van December 2014. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Philips geeft niet aan, maar duidelijk, of ten minste één metalen/mineralen kan worden beschouwd als volledig conflictvrije (zie link, pagina 198-200). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Philips is ook een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB) (zie link, pagina 199). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Philips werkt ook samen met de 'IDH Bangka Tin Working Group'. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Philips vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in diens leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? undefined Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Philips biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Philips is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Philips is ook, een implementatiepartner van het programma "IDH Electronics". Maar de omvang van de werking van dit initiatief is zeer beperkt gezien de omvang van Philips operaties (zie link, pagina 198). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Philips publiceert een samenvattend rapport van de audit met de follow-up van de acties. Philips staat dat 195 risico leveranciers werden gecontroleerd in 2015. Maar, het blijft onduidelijk of meer dan 95% van haar laatste fabricagestadium productie-installaties worden gecontroleerd (zie link, pagina 196-198). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Philips geeft niet aan, of ten minste 25% van haar laatste fabricagestadium zijn productiefaciliteiten in hoge risico landen voldoen aan haar arbeidsnormen. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron