Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nintendo?

Nintendo & duurzaam


Nintendo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Nintendo heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Nintendo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer transparantie en actie is daarom nodig.

Merkhouder: Nintendo
Hoofdkantoor: Redmond, Washington
Sector: Elektronica
Categorieën : Tablet, Spelcomputer
Free Tags: Gaming console

Weet je meer over duurzaamheid & Nintendo?

Nintendo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Norbert
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Nintendo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals het ontwerpen van de producten meer energie-efficiënt. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Nintendo teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen, van 16,689 ton CO2 in FY11, tot 15,229 ton CO2 in FY14. Dit is een daling van ongeveer 8,8%. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Terwijl Nintendo communiceert dat het bedrijf werkt op het terugdringen van de klimaatverandering, wordt een duidelijk doel niet vermeld. Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Nintendo doet een klimaat voetafdruk dat ook betrekking heeft op het belangrijke leverancier in ieder geval niet publiceren. Ook wordt informatie over een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain niet gespecificeerd. Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Nintendo vermeldt het gebruik van maximaal 100% hernieuwbare energie in bepaalde faciliteiten, maar totale hernieuwbare energie aan het totale energieverbruik wordt niet gepubliceerd. Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Nintendo is niet duidelijk als alle producten voldoen aan normen voor energie-efficiëntie zoals "Energy Star". Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Nintendo heeft een beleid voor het elimineren van gevaarlijke chemische stoffen (zie link, volgende vraag). Maar Nintendo geeft niet aan, of PVC en / of BFR kunnen worden beschouwd als van haar producten. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Nintendo communiceert niet de huidige status betreffende afschaffing van ten minste 2 van de 3 groepen van verdachte chemicaliën (antimoon, beryllium en ftalaten) in alle al haar nieuwe producten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Nintendo vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Nintendo implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Nintendo maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Nintendo maakt gebruik van gerecycled plastic in het aantal producten, maar vermeldt niet duidelijk procenten. Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Nintendo implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort wordt gepubliceerd. Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Nintendo biedt een terugname programma, maar specificeert niet nog een recyclingpercentage gerelateerd aan jaarlijks verkochte producten. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Nintendo implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Nintendo maakt geen melding over vervangbare batterijen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Nintendo-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Nintendo vermeldt niet om het even wat over de beschikbaarheid van reserveonderdelen of software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Nintendo vermeldt niet om het even wat over een uitgebreide garantie op haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Nintendo pas gepubliceerd een niet volledig water-voetafdruk van de laatste 5 jaar (FY14: 132.000 m³). Bovendien is in vergelijking met FY13, dat een stijging van ongeveer 10%. Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk waarin ook Nintendo's meest belangrijke leveranciers is nog niet gepubliceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Nintendo heeft een lijst gepubliceerd van smelterijen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Nintendo is in het proces op verantwoorde wijze bron metalen en mineralen. Maar Nintendo rapporteert niet dat ten minste één metaal of minerale afkomstig als conflict gratis. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Nintendo vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Nintendo geeft niet duidelijk, of deze normen gelden voor zowel haar leveranciers als van zijn eigen werknemer. Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nintendo doet niet publiceren van een lijst van leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Nintendo vermeldt niet lidmaatschap bij een geviseerde multi stakeholder initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nintendo publiceert een uitvoerig verslag voor over de resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid geen. Maar Nintendo verklaart te hebben inmiddels gecontroleerd 78% van haar uitgaven voor overheidsopdrachten. Echter de percentages van gecontroleerd of compatibele laatste productie stage productie faciliteiten blijft onduidelijk. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron