Rank a Brand

Hoe duurzaam is Motorola?

Motorola & duurzaam


Motorola
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Motorola heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals het rapporteren over en verminderen van CO2-emissies en het samenwerken met initiatieven om het gebruik van conflictmineralen uit te sluiten. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Lenovo Group Limited
Hoofdkantoor: Peking, China
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone
Free Tags: Lenovo Group, Phone, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & Motorola?

Motorola Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Motorola mobiliteit implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals energie-efficiëntiemaatregelen voor de apparaten of de aankoop van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Motorola mobiliteit rapporten zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van eigen activiteiten voor 2014 alleen, die totaal van 34,952 ton van CO2e (zie link, "Climate Change 2015 Response", punt CC7 & CC8). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Lenovo (merk eigenaar van Motorola mobiliteit) stelt een doel te verminderen van 40% van de wereldwijde activiteiten van de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, in vergelijking met het referentiejaar 2010 (zie link, pagina 26). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Motorola mobiliteit niet openbaar maakt de footprint van een klimaat dat ook betrekking heeft op de productieketen, respectievelijk haar belangrijke leveranciers (zie link, "Climate Change 2015 Response"). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Motorola mobiliteit communiceert dat 66% van het energieverbruik in haar Amerikaanse activiteiten is gedekt door windenergie. Echter, het wereldwijde gebruik van hernieuwbare energie nog niet opgeeft. Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Motorola mobiliteit communiceert dat haar huidige gemiddelde telefoon oplader in de stand-by modus verbruikt 70% minder energie dan in 2000, en dat zijn gemiddelde lader gebruikt slechts 0,10 watt, die is 66% lager zijn dan de ENERGY STAR-norm. Maar, geen informatie worden verstrekt over de apparaten zelf. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Motorola mobiliteit communiceert dat haar volledige mobiele device-assortiment nu vrij van broomhoudende vlamvertragers (BFR is) en geen PVC bevat. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Motorola mobiliteit heeft geëlimineerd ftalaten en communiceert dat het is compatibel met de EU en China richtlijnen inzake de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS). Maar, het niet bieden specifieke informatie over afschaffing van beryllium en antimoon. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Motorola mobiliteit vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Motorola mobiliteit vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Motorola mobiliteit communiceert dat maatregelen worden genomen om de vermindering van het totale milieueffect van materiaalgebruik, maar haar jaarlijkse materiële voetafdruk niet publiceren. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Motorola mobiliteit communiceert dat laders zijn afzonderlijk verkrijgbaar in sommige markten, hetgeen impliceert dat dit niet voor zijn volledige, wereldwijde activiteiten geldt. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Motorola mobiliteit maakt gebruik van gerecycled plastic van waterflessen voor de huisvesting van mobiele telefoons. Het percentage van deze kunststof op totale kunststof gebruik worden echter niet gepubliceerd. Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Motorola mobiliteit implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de impact van de verpakking, zoals met behulp van gerecycled en FSC gecertificeerd papier inhoud, evenals het verminderen van de hoeveelheid verpakking die wordt gebruikt per product. Maar de voorbeelden anekdotisch zijn, er is geen algemene prestaties gemeld. Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Motorola mobiliteit loopt terugname programma's die elke mobiele telefoon of accessoire aanvaarden. Maar de exacte recyclingpercentage niet opgeeft. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Motorola mobiliteit maakt geen melding van een actief beleid om te vergroten haar producten levensduur. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Motorola mobiliteit is niet duidelijk of de batterijen of niet vervangbaar zijn. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Motorola producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Motorola mobiliteit vermeldt niet iets over de levering van onderdelen of software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Motorola mobiliteit is niet duidelijk over uitgebreide, 'langer duurde dan gebruikelijk ' garantie. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Motorola mobiliteit niet openbaar maakt een land of water gebruik voetafdruk, maar noemt een algemeen beleid ter vermindering van de energie, klimaateffect, gebruik van water en afval. Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 18. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Motorola mobiliteit vermeldt de lijst van gecertificeerde smelterijen van het Conflict vrije smelterij initiatief, maar een eigen lijst van smelterijen niet publiceren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Motorola mobiliteit heeft uitgevoerd een due diligence programma te identificeren en traceren van tantaal, tin, wolfraam en goud, (3TG) mineralen in de supply chain, op basis van de procedures en de instrumenten van het EICC en de OESO. Of ten minste één mineraal kan worden beschouwd als volledig conflictvrije afkomstig nog niet opgeeft. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Motorola mobiliteit, alsook haar nieuwe merk eigenaar Lenovo, zijn ook leden van de conflictvrije smelterij programma (GBVB). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Motorola mobiliteit werd geassocieerd lid van de iTSCi in 2014. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Lenovo (merk eigenaar van Motorola mobiliteit) is ook toegetreden tot de 'IDH Banka Tin Working Group'. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Motorola mobiliteit vermeldt niet lidmaatschap bij andere onderschreven, actieve initiatief. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Motorola mobiliteit de Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina 1 - 2). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet genoemd; 2. Nee, het CoC communiceert maximaal 60 uur per week maar niet opgeven hoeveel overuren; 3. Nee, loon moet voldoen aan geldende loon wetten maar maakt geen melding van een leefbaar loon; 4. Nee, dit recht wordt genoemd, maar een parallelle middelen in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt wordt niet vermeld (zie link, pagina 1 - 2). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Motorola mobiliteit biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Lenovo (merk eigenaar van Motorola mobiliteit) is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Motorola mobiliteit uitgevoerd 119 leverancier audits in 2014. De rapportage is echter niet specifiek genoeg met betrekking tot de controleresultaten en totale productievolume bedekt. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron