Rank a Brand

Hoe duurzaam is Microsoft?

Microsoft & duurzaam


Microsoft
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Microsoft (o.a. van de Xbox) heeft het D-label behaald. Microsoft heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Het merk scoort vooral punten door het samenwerken met verschillende initiatieven om het gebruik van conflictvrije mineralen te vergroten. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Microsoft Corporation
Hoofdkantoor: Redmond, WA, USA
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet, Spelcomputer
Free Tags: Surface, Gaming Console, Xbox, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & Microsoft?

Microsoft Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 November 2016 door Ilka
Laatst gecontroleerd: 25 November 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Microsoft implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen voor haar apparaten, kantoorgebouwen of datacenters. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Microsoft verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen, van 1.606 miljoen ton van CO2e in FY14 tot 1.728 miljoen ton van CO2e in FY15. In FY15, werden de 244.341 ton van CO2e echter gecompenseerd. Dit is een daling van ongeveer 7,6% (zie link, pagina 2 & 3). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Microsoft niet communiceert concrete informatie over de werkelijke doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar verwijst naar CO2-neutraliteit door bijvoorbeeld Klimaatcompensatie alleen. Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Voor FY15, communiceert de Microsoft een schatting 8.000 miljoenen tonnen CO2e voor zijn volledige aankoop volume. Dit vertegenwoordigt de dezelfde schatting als FY14. Microsoft geeft een duidelijk beleid niet hoe te verminderen van deze emissies (zie link, pagina 2). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Voor FY15 meldt Microsoft gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Maar, slechts ongeveer 0,02% waren gegenereerde on-site (zonne-), en ongeveer 4,5% waren wind energie aankopen (Keechi Wind-project) (Zie ook link, volgende vraag, pagina 3). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Microsoft Staten om alle apparaten in de energie-efficiëntie, maar het is niet vermeld dat alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan de eisen van de normen zoals "Energy Star". Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Microsoft communiceert niet de huidige status betreffende afschaffing van PVC en BFR van al haar nieuwe producten is. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Microsoft communiceert niet de huidige status betreffende afschaffing van ten minste 2 van de 3 groepen van verdachte chemicaliën (antimoon, beryllium en ftalaten) in alle al haar nieuwe producten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Microsoft vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Microsoft vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Microsoft implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar wordt niet gepubliceerd zijn respectieve voetafdruk. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Microsoft maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Microsoft vermeldt gebruik van gerecycled plastic in haar producten, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale kunststof gebruik dit vormt. Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Microsoft implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking, maar niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort wordt gepubliceerd. Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Microsoft biedt verschillende vrijwillige terugname en recycling programma's, met inbegrip van de stimulansen om gebruikte elektronica aan Microsoft Stores voor recycling. Maar de exacte recyclingpercentage niet is opgegeven. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Microsoft implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Microsoft vermeldt niet als al zijn draagbare apparaten vervangbare batterijen gebruiken. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Microsoft-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Microsoft vermeldt niet iets over de levering van onderdelen of software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Microsoft-producten hebben een beperkte garantieperiode van 90 dagen en 5 jaar. Dus hebben niet alle producten een garantie van 3 of meer jaar. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Microsoft publiceert haar jaarlijkse water voetafdruk, die op 3,006,894 kubieke meter in FY15 was (verminderd met ongeveer 21% ten opzichte van FY14), en implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de gevolgen van het watergebruik, zoals het gebruik van gemeentelijk afvalwater in water-schaarse locaties (zie link, pagina 2). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk dat ook betrekking heeft op de belangrijkste leveranciers van Microsoft is nog niet gepubliceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Microsoft publiceert een lijst van smelterijen, kracht vanaf December 2015. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Microsoft vermeldt dat het werkt naar het doel van verantwoordelijk sourcing. Echter, door nu tin, wolfraam, tantaal noch goud kan worden beschouwd als volledig conflictvrije afkomstig nog (zie link, pagina 3-19). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Microsoft een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB) (zie link, pagina 8). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Microsoft neemt deel in de ' Publiek-Private Alliance (PPA) voor Responsible mineralen Trade' (zie link, pagina 7). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Microsoft ondersteunt ook het "ITRI Tin mijnbouw Supply Chain initiatief" (iTSCi) (zie link, pagina 7). Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Microsoft vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Microsofts leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen. Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale werkweek op 60 uur is vastgesteld, maar de maximale overuren worden niet opgegeven; 3. Nee, loon moet voldoen aan geldende loon wetten; 4. Nee, dit recht wordt genoemd, maar een parallelle middelen in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt wordt niet vermeld. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Microsoft biedt een lijst van de top 100 voorziening ketting partners. Het blijft echter onduidelijk of deze lijst heeft betrekking op Microsoft is het leveren van productie-installaties tot ten minste 90%. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Microsoft is een lid van GeSI, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, bladzijde 68). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Microsoft publiceert een audit-samenvatting en verslagen dat 333 derden audits en evaluaties van de leverancier van 185 fabrieken werden voltooid in FY16. Maar Microsoft geeft niet aan welk aandeel van het totale productievolume daadwerkelijk is gecontroleerd. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Microsoft geeft niet aan, of ten minste 25% van haar laatste fabricagestadium zijn productiefaciliteiten in hoge risico landen voldoen aan haar arbeidsnormen. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron