Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lenovo?

Lenovo & duurzaam


Lenovo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Lenovo heeft het D-label behaald. Lenovo heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog meer dan genoeg te doen.

Merkhouder: Lenovo Group Limited
Hoofdkantoor: Beijing, China
Sector: Elektronica
Categorieën : Laptop, Tablet, PC
Free Tags: Computer, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & Lenovo?

Lenovo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Angela
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Lenovo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie van de activiteiten of de aankoop van hernieuwbare energie (zie link, pagina 74-84). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Lenovo verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen, van 131,246 ton van CO2e in FY 13/14 tot 164,486 ton van CO2e in FY 14/15. Dit betekent een stijging van circa 25% (zie link, pagina 19). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Lenovo (merk eigenaar van Motorola mobiliteit) stelt een doel te verminderen van 40% van de wereldwijde activiteiten van de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2020, in vergelijking met het referentiejaar 2010 (zie link, pagina 26). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Lenovo verslagen de uitstoot van broeikasgassen voor de sleutel eerst tier leveranciers (ongeveer 90% van haar rechtstreekse aankoop van de verbruikte volume), en een beschrijving van haar beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain. Zij vertegenwoordigen 1.054,683 tonnen CO2e FY 14/15 (was 1.270,866 ton van CO2e in FY 12/23) (z Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? In FY 14/15 totaalniveau van het Lenovo´s van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen was ongeveer 7% (15,201 MWh). Echter, slechts ongeveer 0,1% werden gegenereerd door Lenovo (zonnepaneel arrays in Shanghai). De resterende 6,0% zijn RECs (hernieuwbare energie SP) (zie link, pagina 19). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Lenovo communiceert dat vele notitieboekje, desktop, server en monitor producten voldoen aan en zelfs meer dan de huidige ENERGY STAR-eisen. Ook vindt u een duidelijk overzicht per productsoort. Maar niet alle product voldoen aan energie-efficiëntievereisten zoals energie sterren (zie link, pagina 21 & 91). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Lenovo heeft al afgebouwd van PVC en BFR uit alle mechanische plastic onderdelen van hun producten, maar niet uit alle items, zoals netsnoeren en kabels. Een tijdlijn voor de overige producten is niet genoemd (zie link, pagina 89-90). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Lenovo stelt dat beryllium en antimoon zullen worden geëlimineerd door 2012 'indien technisch haalbaar', die niet is gedefinieerd. Ook wordt geen tussentijdse status gemeld. Hetzelfde geldt voor ftalaten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Lenovo maakt geen melding van of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Lenovo publiceert een Product Carbon Footprint van drie typische producten, niet op individueel niveau, met behulp van het kenmerk Product aan Impact algoritme (PAIA). Ook, gebruik van grondstoffen is niet gedekt (zie link, pagina 4). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Lenovo maakt geen melding van om het even wat over het aanbieden van laders als optioneel aan haar producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Lenovo brengt verslag uit over het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in haar producten, en toont vooruitgang in termen van totale gebruik. Echter een totale percentage van ten minste 10% niet opgeeft maar (zie link, pagina 20, 87-89). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Lenovo implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot productverpakking, zoals het behoud van een 100% gebruiken FSC of gelijkwaardige certificering (niet nader gespecificeerd verdere) voor alle Maagd vezel gebruikt voor verpakkingsdoeleinden voor alle productmerken. Maar Lenovo niet het verslag van de totale voetafdruk van haar gebruikte verpakki Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Lenovo loopt een product nemen terug programma. Maar Lenovo enige verslagen die de gerecycleerde klant retourneert in 2014 vertegenwoordigt 5,4% van het totale gewicht van de producten die worden verkocht in 2010 (zie link, pagina 20, 94-96). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Lenovo's rapportage over verhoogde product levensduur is beperkt tot de batterijen, die zijn ontworpen voor het laatst 2 - 3 keer zo lang als een standaard accu. Maar Lenovo maakt geen melding van een actief beleid ter verhoging van de levenscyclus van de producten in het algemeen, gecombineerd met bijvoorbeeld eenvoudig bestellen van reserveonderdelen of langer, gratis garantietermijnen (zie link, pagina 91). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Lenovo biedt vervangbare batterijen in ten minste enkele van haar producten, maar het is onduidelijk of al haar producten bevatten ze (zie link, pagina 41). Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Lenovo-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Lenovo maakt geen melding niets concreets over de levering van onderdelen of software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Lenovo biedt 3 jaar garantie voor het grootste deel van hun producten. Voor Lenovo consumentenproducten garanties verschillen per producttype en geografie maar meestal beginnen bij 1-2 jaar met een optionele aankoop van een verlengde garantie. (Zie link, pagina 91). Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Lenovo publiceert haar water voetafdruk van eigen activiteiten, waaruit een aanzienlijke toename van het waterverbruik (874,742 m3 FY13/14 vs. 1,202,689 m3 FY14/15 blijkt). Lenovo beweert te identificeren en implementeren van mogelijkheden om te verminderen van de hoeveelheid water die ze verbruiken (zie link, pagina 19 & 86). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Lenovo publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar niet voor haar belangrijkste leveranciers. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Lenovo publiceert een lijst van smelterijen, voor het jaar 2014 (zie link, pagina 11-17). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Lenovo niet opgeeft, of ten minste één mineraal afkomstige conflict gratis is. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Lenovo ondersteunt het ITRI Tin Supply Chain initiatief (iTSCi). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Lenovo ondersteunt ook de conflictvrije smelterij programma (GBVB). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Lenovo is ook toegetreden tot de IDH Bangka Tin Working Group. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Lenovo maakt geen melding van andere initiatieven op haar website. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Lenovo heeft de EICC gedragscode, waarin alle normen worden genoemd (Zie ook link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het EICC CoC: 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur (inclusief overuren), ' behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Nee, het vermeldt het wettelijk minimumloon, niet leefbaar loon, 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Lenovo heeft een lijst van directe leveranciers niet gepubliceerd. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Lenovo is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Lenovo noemt presterende audits en publiceert sommige informatie over deze audits. De rapportage is echter niet specifiek genoeg met betrekking tot de auditresultaten en totale productievolume bedekt (zie link, pagina 38). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron