Rank a Brand

Hoe duurzaam is LG?

LG & duurzaam


LG
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

LG heeft het D-label behaald. LG heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: LG Group
Hoofdkantoor: Seoul, South Korea
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Tablet
Free Tags: Computer, Monitor, HiFi & Audio, TV & Home cinema, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & LG?

LG Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Erwin
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? LG implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals verhoging van de energie-efficiëntie van haar producten en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 47 & 48). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? LG verlaagd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van eigen operaties 1.351 miljoen ton van CO2e in 2012 tot 1.279 miljoen ton van CO2e in 2014. Dit is een daling van ongeveer 5,4% (zie link, pagina 80). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? LG heeft zich ten doel om 10% van haar van BKG-emissies die samenhangen met de opwekking in 2020, vergeleken met het basisjaar 2008 (zie link, pagina 40 & 47). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? LG vermeldt het doel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, pagina 52-59). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Voor 2014, LG meldt 11.095 MWh hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt, maar is niet duidelijk genoeg over de aard, de bronnen en de additionaliteit van de voorziening. Het blijft onzeker welk percentage deze waarde van hernieuwbare energie vertegenwoordigt (zie link, pagina 37 & 48). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? LG meldt dat in 2014 de meeste, maar niet alle producten "Energy Star" aan de eisen voldaan. Resultaten met betrekking tot andere energie-efficiëntie normen isn' opgegeven (zie link, bladzijde 39). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? LG rapporteert aan het worden in het proces van geleidelijke afschaffing van PVC en van BFR. Echter, tot nu toe beide chemicaliën zijn alleen op uitgeschakeld alle zijn mobiele telefoons sinds 2010 (zie link, bladzijde 39). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Beryllium en ftalaten worden vervangen in alle mobiele telefoons sinds 2011. Maar geeft niet aan LG, ongeacht of deze chemische stoffen, evenals antimoon, worden volledig geëlimineerd van de productie (zie link, bladzijde 39). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? LG vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? LG erwähnt nicht, ob Benzol und n-Hexan in der vollständigen Produktionskette verboten ist. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? LG implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? LG maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? LG gebruikt een totaal van 7,885 ton van post-consumer gerecycled (PCR) plastic in 2014. Maar het is niet duidelijk welk percentage dit van totale kunststof gebruik is (zie link, pagina 40). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? LG implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal gepubliceerd Typ (zie link, bladzijde 42). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? LG vermeldt recycling gewichten voor de verschillende productcategorieën en regio's. Maar LG is niet volledig duidelijk zijn over de absolute recycling percentage van de jaarlijkse producten verkocht. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? LG implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven (zie link, pagina 46-48). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? LG biedt ten minste een aantal producten die een niet-vervangbare batterij bevatten. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor LG producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? LG vermeldt niet hoe lang de reserveonderdelen of software-updates houden zijnd beschikbaar na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? LG maakt geen melding over een periode van de verlengde garantie voor haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? LG gepubliceerd de water voetafdruk van de laatste 3 jaar (FY14: 11.29 miljoen ton), ziet u een vermindering en een doelstelling om water gebruiken met 20% tegen 2020 (zie link, pagina 48 & 49). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? LG publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar niet voor haar belangrijkste leveranciers. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? LG heeft de lijst van smelterijen nog niet gepubliceerd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? LG is in het proces op verantwoorde wijze bron metalen en mineralen door het CFS-programma. LG rapporteert niet dat ten minste één metaal of minerale afkomstig als conflict gratis (zie link, pagina 59). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? LG is een partner 'IDH Bangka Tin Working Group'. Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? LG ook deelneemt aan de ' Conflict Free smelterijen ' (GBVB) (zie link, pagina 59). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? LG vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? LG's 'leverancier Code of Conduct', alle normen worden genoemd (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het 'leverancier CoC': 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, ' behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties, die om het even wat betekenen kunnen; 3. geen vermelding van menswaardig loon, 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar het is onduidelijk of dit recht is beperkt door de wet. De normen in haar eigen activiteiten CoC zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? LG publiceert een lijst van directe leveranciers geen. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? LG is een lid van het EICC en GeSI, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, pagina 59). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? LG publiceert de resultaten van de audits, maar wordt niet gepubliceerd van de percentages van gecontroleerde of conforme definitieve fabricagestadium productiefaciliteiten, en uitgebreide genoeg controleren van de resultaten (zie link, pagina 56-57, 75-77). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron