Rank a Brand

Hoe duurzaam is Huawei?

Huawei & duurzaam


Huwai
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Huawei heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf toont nauwelijks voortgang of behaalde mijlpalen. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Huawei zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Huawei
Hoofdkantoor: Eschborn, Germany
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Tablet
Free Tags: Accessories & Services

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & Huawei?

Huawei Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Norbert
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Huawei implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals toepassingen voor gegevensbeheer van energie-efficiëntie en duurzame productinnovaties (zie link, bladzijde 50-53). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Huawei steeg zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen uit ongeveer 901,084 ton van CO2e in 2013, tot 1,071,832 ton van CO2e in 2014. Dit betekent een stijging van ongeveer 18, 9% (zie link, bladzijde 53). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Huawei noemt hebben doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van zijn klimaat, maar geeft niet aan wat deze doelstellingen zijn. Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Huawei is gericht op het minimaliseren van de uitstoot van het klimaat in de supply chain. Voor 2014, Huawei verslagen, dat 53,652 ton CO2e (Scope 1 & 2) werden uitgestoten door 20 van haar leveranciers (zie link, pagina 79). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Huawei brengt verslag uit over de generatie en het gebruik van hernieuwbare energie, maar is niet duidelijk over het totale percentage delen (zie link, bladzijde 52). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Huawei is niet duidelijk over het of alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan normen voor energie-efficiëntie door standaarden zoals "Energy Star" (zie link, bladzijde 45). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Huawei maakt geen melding van een beleid voor het elimineren van PVC of van BFR. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Huawei maakt geen melding van een beleid voor het elimineren van antimoon, beryllium en ftalaten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Huawei vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Huawei implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product (zie link, pagina 45-59). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Huawei maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Huawei implementeert maatregelen te maken gebruik van bioplastics, maar het is niet duidelijk welk percentage van het totale gebruik van de plastic wordt gerecycled (zie link, bladzijde 48). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Huawei implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal gepubliceerd Typ (zie link, bladzijde 49). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Huawei niet nog specificeert een recyclingpercentage jaarlijks aan gerelateerde producten verkocht. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Huawei noemt dat het werkt aan een transformatie naar een circulaire economie door, onder andere verlenging van de levensduur van zijn producten. Echter geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd maar (zie link, bladzijde 55-57). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Huawei maakt geen melding over vervangbare batterijen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Huawei producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Huawei vermeldt niet om het even wat over de beschikbaarheid van reserveonderdelen en software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Huawei maakt geen melding over een verlengde garantieperiode. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Huawei publiceert het watergebruik van zijn productie in China (5,48 miljoen m³ in 2014). Maar het blijft onduidelijk of gegevens die zijn gepubliceerd voor China Huawei de hele water voetafdruk vertegenwoordigen (zie link, bladzijde 54). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk dat ook betrekking heeft op de belangrijkste leveranciers van Huawei is nog niet gepubliceerd (zie link, bladzijde 54). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Huawei doet niet publiceren van een lijst van smelterijen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Huawei stelt niet te verkrijgen of het gebruik van conflict mineralen ondersteunen en vereist van leveranciers om hen ook niet aanschaffen. Huawei verwijst naar GeSi lidmaatschap. Het bedrijf geeft echter geen bewijs van vooruitgang. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Huawei is een lid van de 'conflictvrije smelterijen Program' (GBVB) (zie link, pagina 80). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Huawei vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Huawei communiceert dat het een "leverancier duurzaamheid overeenkomst", gebaseerd op de 'gedragscode' (CoC) van de EICC heeft ontwikkeld. Echter, de "leverancier duurzaamheid overeenkomst" kan niet worden geraadpleegd online (zie link, pagina 80). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Huawei doet niet publiceren van een lijst van leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Huawei is een lid van GeSI, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, bladzijde 23). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Huawei wordt een uitvoerig verslag voor over de resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid niet gepubliceerd. Maar Huawei verklaart als u wilt controleren ten minste 90% van het volume van de aanbestedingen. Echter de percentages van gecontroleerd of compatibele laatste productie stage productie faciliteiten nog steeds onduidelijk (zie link, pagina 76-78). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron