Rank a Brand

Hoe duurzaam is HTC?

HTC & duurzaam


HTC
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

HTC heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf toont nauwelijks voortgang of behaalde mijlpalen.Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre HTC zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: HTC Corporation
Hoofdkantoor: Taoyuan, Taiwan
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone
Free Tags: Headphone, Accessories & Services

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & HTC?

HTC Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Norbert
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? HTC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals toepassingen voor gegevensbeheer van energie-efficiëntie en duurzame productinnovaties (zie link, pagina 103). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? HTC heeft verminderd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen van 54,626 ton van CO2e in 2013 (zie link, 'Climate Change 2014 Response') tot 46,452 ton van CO2e in 2014. Dit is een daling van ongeveer 15% (zie link op de vorige vraag, pagina 103). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? HTC noemt het een doel om hun uitstoot van broeikasgassen, maar geeft niet het streefpercentage of het streefjaar (zie link, pagina 103). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Voor 2013 communiceert HTC 247,331 ton van CO2e voor gekochte goederen en diensten. Maar HTC geeft niet een duidelijk beleid hoe te verminderen van deze emissies (zie link, 'Climate Change 2014 Response'). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Het totale gebruik van hernieuwbare energie wordt niet gemeld (zie link, pagina 103). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? HTC stelt dat al de voedingen die met HTC's producten komen zijn normen in overeenstemming zijn, zoals "Energy Star''. Maar of alle nieuw geproduceerde apparaten ontmoette respectieve energie-efficiëntienormen is nog geen opgegeven (Zie linkpagina 81 & 101). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? HTC maakt geen melding van een beleid voor het elimineren van PVC of van BFR. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? HTC maakt geen melding van een beleid voor het elimineren van antimoon, beryllium en ftalaten. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? HTC vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 4. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? HTC implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product (zie link, pagina 102). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? HTC maakt geen melding over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? HTC implementeert maatregel om het recyclen van kunststof, maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale kunststof gebruik dit vormt (zie link, pagina 155). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? HTC implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 81, 82 & 102). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? HTC geeft nog niet aan een recyclingpercentage gerelateerd aan jaarlijks verkochte producten (zie link, pagina 102 & 156). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? HTC implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven (zie link, pagina 102 & 157). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? HTC communiceert niet informatie over het gebruik van vervangbare batterijen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor HTC producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Lenovo maakt geen melding niets concreets over de levering van onderdelen of software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? HTC is niet duidelijk over uitgebreide, 'langer duurde dan gebruikelijk ' garantie. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? HTC publiceert het watergebruik van haar Taoyuan fabriek (589.272 ton in 2014). Maar het blijft onduidelijk of gegevens die zijn gepubliceerd voor Taiwan HTC's hele water voetafdruk vertegenwoordigen (zie link, pagina 103 & 104). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Een water-en/of land gebruik voetafdruk dat ook betrekking heeft op de belangrijkste leveranciers van HTC is nog niet gepubliceerd (zie link, pagina 103 & 104). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? HTC publiceert een lijst van smelterijen geen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? HTC poogde te gebruiken alleen gecertificeerde conflictvrije in zijn producten mineralen in 2016. Maar of dit doel kan worden beschouwd als bereikt (ten minste voor één mineraal) nog niet is opgegeven. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? HTC is een lid van de 'conflictvrije smelterijen Program' (GBVB). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? HTC communiceert dat het volgen van de inspanningen van het initiatief voor duurzame handel (IDH) en de internationale tin industry association (ITRI), maar niet vermelding lidmaatschap op elk van deze initiatieven goedgekeurd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? HTC's 'leverancier Code of Conduct"(CoC), alle normen worden genoemd (zie link). Echter in zijn eigen bewerkingen CoC verbod betreffende kinderarbeid en dwangarbeid is niet opgegeven (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het 'leverancier CoC': 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, ' behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties, die om het even wat betekenen kunnen; 3. geen vermelding van menswaardig loon, 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar het is onduidelijk of dit recht is beperkt door de wet. De normen in haar eigen activiteiten CoC zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? HTC vermeldt niet elke lijst van directe leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? HTC is een lid van het EICC en GeSI, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, pagina 83). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? HTC publiceert een uitvoerig verslag voor over de resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid geen. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron