Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fairphone?

Fairphone & duurzaam


Fairphone
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 23 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Fairphone heeft het B-label behaald en komt daarmee als meest duurzame uit de bus. Het merk verdient deze score grotendeels vanwege het beleid op het gebied van eerlijke arbeidsomstandigheden. Fairphone is bezig de elektronicasector open te breken voor het gebruik van conflictvrije mineralen en werkt in de richting van eerlijke lonen voor fabrieksarbeiders. Ook werkt het merk aan het verminderen van de milieu-impact op het productieproces door producten te recyclen, gebruik te maken van gerecyclede materialen en de levensduur van de producten flink te verlengen. Er zijn ook verbeterpunten te benoemen, zoals meer transparantie over de CO2-uitstoot en de land-, water- en materialenvoetafdruk.

Merkhouder: Fairphone
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone
Free Tags: Phone

Weet je meer over duurzaamheid & Fairphone?

Fairphone Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 May 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Fairphone implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het klimaat voetafdruk, zoals een analyse van de levenscyclus te vinden 'hotspots', over aangeven waar de beste verbeteringen met betrekking tot de ecologische voetafdruk van het product kunnen worden aangebracht. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Fairphone heeft niet bekendgemaakt zijn klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2). We konden niet vinden een specifiek beleid om klimaat emissies veroorzaakt door 'eigen bewerkingen', zoals office elektriciteit of personeel vluchten te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Fairphone lijkt niet te beschikken over een volledige vertegenwoordiging van de emissies van haar eigen activiteiten, laat staan een doel om deze emissies te verminderen. Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? In het kader van een levenscyclusanalyse publiceert Fairphone een klimaat voetafdruk dat ook betrekking heeft op de productieketen. Fairphone de rapportage over de uitgevoerde maatregelen om de uitstoot van het klimaat in de productieketen moet echter meer specifieke. Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Fairphone maakt geen melding van het elektriciteitsgebruik, respectievelijk het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Fairphone geen duidelijk wordt vermeld, of al haar nieuwe producten voldoen aan de normen zoals Energy Star voor energiezuinigheid. Bron

Vragen over Milieubeleid

12 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Fairphone communiceert dat de productie van de telefoons is vrij van PVC van de 1ste generatie op. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Fairphone vermeldt dat haar Fairphone 2 materialen voldoen aan de vereisten van de BGS-richtlijn voor BFR ingesteld. Daarnaast is andere vlamvertragers van zorg, zoals HBCDD en TBBA niet herkend wanneer getest in specifieke onderdelen (PCB's, filters, connectoren, weerstanden, enz.). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Fairphone communiceert dat het beperkt meer ftalaten in de Fairphone 2 (zie link), maar er moet voor verdere onderzoek van deze chemische stoffen te kunnen verdere verklaringen af te leggen op dit front (zie link, vorige vraag). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Fairphone stelt dat benzeen en n-hexaan niet zijn gebruikt in de eindmontage van onze producten. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Fairphone vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Fairphone heeft sterke beleid ter vermindering van de impact van de telefoon op materiële doordat de levensduur langer dan conventionele telefoons. Sommige resultaten worden bekendgemaakt, met inbegrip van aanduiding van gewicht van losse componenten voor haar 'Fairphone 1'. Maar voor haar 'Fairphone 2' dergelijke een overzicht nog niet gepubliceerd. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Fairphone biedt de lader als optioneel aan het product. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Fairphone meldt dat betrekking heeft op haar dekkend terug, het plastic gebruikt voor de modules en de plastic gebruikt op de achterkant van het scherm alle bevatten 50% post-consumer gerecycled polycarbonaat, die, volgens Fairphone, was de beste optie beschikbaar. Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 8. Echter, sommige andere plastic materialen zijn volledig gemaakt van maagdelijke plastic. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Fairphone heeft een beleid ter vermindering van de impact van de consumentenverpakking. Maar Fairphone rapporteert niet de totale voetafdruk van haar gebruikte verpakkingsmateriaal. Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Fairphone heeft grote ambities naar een circulaire economie, en werkt samen met organisaties als 'Het sluiten van de lus'. Voor elke Fairphone verkoopt en in het systeem brengt, het duurt ongeveer drie oude mobiele telefoons (Zie ook link, volgende vraag). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Fairphone beschikt over meerdere beleidsregels te verhogen van de product-levensduur, zoals de consumenten te voorzien van eenvoudige reparatie handleidingen te verlengen van de levensduur van hun producten. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Fairphone de apparaten zijn uitgerust met een vervangbare batterij. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Fairphone wil in partnerschap met iFixit bieden een online handleiding voor reparatie. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Fairphone implementeert verschillende maatregelen in hoeverre de levensduur van de hard - en software voor als goed 'Fairphone 1' en 'Fairphone 2'. Aldus, wordt geen limiet betreffende tijd gedefinieerd. Zijn eigenlijk het doel dat de apparaten zo lang mogelijk goed bruikbaar. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Fairphone biedt alleen de normale, juridische, tweejarige garantieperiode. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? In April 2014 werd de Fairphone eerste levenscyclusanalyse voltooid. Echter, een water en/of land voetafdruk gebruiken, zijn nog niet gepubliceerd. Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 18. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

9 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Fairphone publiceert informatie over de mijnen en smelters die het vandaan komt. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Fairphone is gemaakt om te bevrijden van de mobiele telefoonmarkt van conflict mineralen. Daarom Fairphone gecertificeerde mineralen bronnen, waar mogelijk, en dit al voor tin en tantaal heeft bereikt. Dit betekent ook dat de smelterijen in de productieketen CFS gecertificeerd. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Effectief tegen januari 2016 Fairphone heeft opgezet aan de supply chain van Fairtrade goud, die wordt gebruikt voor het galvaniseren van printplaten. Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Fairphone partners ook in de 'IDH Banka Tin Working Group'. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Fairphone vermeldt niet lidmaatschap bij andere onderschreven, actieve initiatief. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Fairphone heeft geen CoC nog niet, noch deel uitmaakt van een initiatief dat vereist naleving van een industrie-brede CoC zoals GeSi, EICC, CEDEC, FLA of werkt met SA8000, maar heeft een audit uitgevoerd in hun productie fabriek tegen de ETI-gedragscode. In het ETI gedragscode vallen alle deze normen (zie link, pagina 11). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 7. Ook worden de rechten van deze werknemers erkend in de gedragscode van ETI. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Fairphone publiceert een lijst van haar leveranciers, die betrekking hebben op de eerste plaats leveranciers tweede en een derde laag. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Fairphone vermeldt niet iedere samenwerking met een multi stakeholder initiatief om gezamenlijk het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Fairphone publiceert een gedetailleerde samenvatting controleverslag met follow-up van de acties. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? De Fairphone bijgewerkt auditverslag voor haar leverende productiefaciliteit Hi-P, effectief tegen April 2016, geeft aan dat er nog steeds enkele compliance-punten, met name met betrekking tot werktijden. Maar in tegenstelling tot dat verschillende andere kwesties, met name wat betreft gezondheids- en veiligheidsaspecten, zijn opgelost in de loop van 2015/16 (zie link, pagina 5-21). Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie antwoord op vraag 12 van de arbeidsomstandigheden. Echter, of de meerderheid van alle geïdentificeerde arbeid voorwaarde kwesties opgelost kan worden beschouwd niet opgeeft maar (zie link, pagina 5-21). Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie antwoord op vraag 12 van de arbeidsomstandigheden. Echter, betaling van leefloon is niet gerealiseerd, maar (zie link, pagina 5). Bron