Rank a Brand

Hoe duurzaam is BlackBerry?

BlackBerry & duurzaam


BlackBerry
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

BlackBerry heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: BlackBerry Ltd.
Hoofdkantoor: Waterloo, Ontario, Canada
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Tablet
Free Tags: Phone

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & BlackBerry?

BlackBerry Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Ype
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? BlackBerry implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals verhoging van de energie-efficiëntie van datacenters, haar producten en gebouwen of het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 16-18). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? BlacBerry daalde haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) van 97,994 ton van CO2e in FY13 tot 85,982 ton van CO2e in FY14. Dit is een daling van ongeveer 12,3% (zie link, "Climate Change 2015 reactie" en vorige vraag, bladzijde 17). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? BlackBerry een up-to-date doelstelling ter vermindering van de werkelijke totale klimaat voetafdruk niet communiceren (zie link, "Climate Change 2015 Response"). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? BlackBerry publiceert geen de footprint van een klimaat dat ook betrekking heeft op de productieketen, respectievelijk haar belangrijke leveranciers (zie link, "Climate Change 2015 Response"). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? BlackBerry communiceert dat het hernieuwbare energie certificaten (RECs) gekocht voor FY14, maar specificeert niet welke delen van het elektriciteitsgebruik uit hernieuwbare bronnen wordt gegenereerd. Ook, type, bron en additionaliteit van zijn hernieuwbare energievoorziening niet duidelijk genoeg is opgegeven (zie link, "Climate Change 2015 Response"). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? BlackBerry implementeert maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie van producten en accessoires, maar is niet duidelijk over of al haar nieuwe producten voldoen aan de energie-efficiëntienormen zoals Energy Star (zie link, pagina 23 & 43-48). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? PVC en broomhoudende vlamvertragers werden geëlimineerd uit BlackBerry's nieuwe producten aan het einde van 2013 (zie link, bladzijde 21). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Beryllium en ftalaten worden geëlimineerd uit nieuwe producten. Betreffende antimoon Blackberry geschaafd te elimineren van het gebruik van alle oxiden van antimoon in nieuwe smartphones tegen het einde van 2013. Of dit doel is bereikt niet is opgegeven, maar (zie link, pagina 21 & 53). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? BlackBerry vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? BlackBerry vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? BlackBerry implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product (zie link, pagina 19-25). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? BlackBerry vermeldt om het even wat niet over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten (zie link, pagina 21 & 22). Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Eind 2014, BlackBerry gepland om het gebruik van gerecycled plastic in bepaalde BlackBerry smartphones tot een minimum van 10% te verhogen. Het is echter niet duidelijk of deze doelstelling is bereikt (zie link, bladzijde 47). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? BlackBerry implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal gepubliceerd Typ (zie link, bladzijde 21-22, 43 & 47). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? BlackBerry neemt deel aan verschillende recycling programma's gebruiken en vermeldt de recycling van 260.000 mobiele telefoons in de VS en Canada in 2013. Echter, BlackBerry vermeldt niet welk percentage van de verkochte producten wordt gerecycled (zie link, bladzijde 21-24). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? BlackBerry wordt gesteld dat haar smartphones zijn gebouwd naar de laatste, en dat verscheidene initiatieven om te verlengen de levensduur van de producten van de BlackBerry (zoals reparatie, softwareupdates, enz.). Echter, niets uitzonderlijk wordt vermeld in beton. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Terwijl BlackBerry het gebruik van een vervangbare batterij in sommige producten vermeldt, hebben ten minste een aantal andere producten niet-verwisselbare batterijen. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor BlackBerry-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? BlackBerry vermeldt niet niets concreets over de beschikbaarheid van reserveonderdelen en software-updates na einde van de productie. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? BlackBerry vermeldt niets concreets niet over een verlengde garantieperiode. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? BlackBerry publiceert geen een land gebruik voetafdruk, maar een (onvolledige) water footprint voor eigen voorzieningen wordt gepubliceerd. BlackBerry Staten, net als in het voorgaande jaar, om te werken aan een strategie voor de verlaging van water, maar niets wordt gepubliceerd tot nu toe (zie link, bladzijde 44). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? BlackBerry publiceert een totale aanbod basis wateronttrekking van 122,767,613 m³ voor FY12. Maar, meer recente kerncijfers en rapportage over beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd, niet zijn opgegeven nog (zie link, "Supply Chain 2015 Response"). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? BlackBerry een lijst gepubliceerd van smelterijen op haar website, effectief in December 2014. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? BlackBerry een beleid verantwoordelijk mineralen gepubliceerd en geeft aan dat een deel van alle de nodige conflict mineralen een onbekende oorsprong hebben. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? BlackBerry ondersteunt ook de 'Publiek-Private Alliance for Responsible mineralen Trade' (PPA). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? BlackBerry ondersteunt ook het "ITRI Tin mijnbouw Supply Chain initiatief" (iTSCi). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? BlackBerry partners ook in de 'IDH Tin Working Group' en de 'conflictvrije smelterijen Program' (GBVB). Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? BlackBerry vermeldt niet lidmaatschap bij andere onderschreven, actieve initiatief. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de BlackBerry's leverancier-gedragscode (CoC) (zie link). Ook in haar eigen activiteiten CoC alle deze normen vallen (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale werkweek op 60 uur is vastgesteld, maar de maximale overuren worden niet opgegeven; 3. Nee, loon moet voldoen aan geldende loon wetten; 4. Nee, dit recht wordt genoemd, maar een parallelle middelen in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt wordt niet vermeld. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker (geformuleerd). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? BlackBerry publiceert een lijst van smelterijen en raffinaderijen, maar niet een lijst van haar directe leveranciers. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? BlackBerry is een lid van zowel het EICC en de GeSI, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een stem in deze initiatieven. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? BlackBerry noemt presterende audits en publiceert sommige informatie over deze audits. Maar, of ten minste 95% van de finale fase productiefaciliteiten gecontroleerd productie blijft onduidelijk. Ook is rapporteren over de resultaten en de follow-up van de maatregelen niet opgegeven duidelijk genoeg. Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? BlackBerry geeft niet aan, welke deel van haar totale productievolume is voldoen aan haar leverancier CoC en / of CoC van eigen activiteiten. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron