Rank a Brand

Hoe duurzaam is Apple?

Apple & duurzaam


Apple
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 20 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Apple heeft het C-label behaald. Apple is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan beter. Het merk scoort de meeste punten vanwege haar inzet op het gebied van arbeidsomstandigheden, maar er is tegelijk nog een lange weg te gaan om echt goede arbeidsomstandigheden te garanderen. Apple werkt al wel samen met verschillende initiatieven om het gebruik van conflictmineralen en oneerlijke arbeidsomstandigheden tegen te gaan. Bovendien is Apple het elektronicamerk met het hoogste percentage groene elektriciteit. Maar op vele gebieden kan Apple toch nog verbeteringen doorvoeren zoals recycling en het verlengen van de levensduur van producten.

Merkhouder: Apple Inc.
Hoofdkantoor: Cupertino, CA, USA
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet, PC
Free Tags: iPad, iPhone, iWatch, MacBook, HiFi & Audio, TV & Home cinema, Headphone, Phone, Computer

Weet je meer over duurzaamheid & Apple?

Apple Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Apple implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het toenemend gebruik van hernieuwbare energie en het maken van zijn product meer energie efficiënte (zie link, bladzijde 5-15). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Apple teruggebracht zijn effectieve eigen acties klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 160,380 ton van CO2e in FY12 tot 70,560 ton van CO2e in FY15, waarmee een vermindering van ongeveer 56% (zie link, bladzijde 29). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Apple communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 5-15). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Apple publiceert een klimaat voetafdruk met inbegrip van de volledige productieketen, dat alle producten, en biedt levenscyclusanalyses en milieurapporten voor elk product. Ook Apple beschrijft haar beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain (zie link, download "Klimaat verandering 2015 Response"). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? Apple rapporteert een gebruik van hernieuwbare energie van 93% voor haar wereldwijde activiteiten in FY15 (Scope 1 & 2). De energie is gegenereerde on-site, Raster en lokale energie (waardoor bij voorkeur pas gegenereerd) en RECS certificaten. Maar de exacte verhouding van hernieuwbare energie die wordt opgewekt per type, bron en additionaliteit moet beter worden bepaald (zie link, pagina 5-12, 33-36). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Apple stelt dat al haar producten voldoen aan of de eisen van de US Environmental Protection Agency overtreffen. Bijvoorbeeld, zijn notebooks zijn maximaal vijf keer zo energiezuinig als het ENERGY STAR-specificatie, en haar desktopcomputers zijn tot zeven keer zo energiezuinig (zie link, bladzijde 10). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Apple stelt dat alle macht snoeren zijn PVC-vrij, met uitzondering van items geproduceerd in India en Zuid-Korea, waar Apple regering goedkeuring voor PVC vervanging zoekt (zie link, pagina 25 & 50). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? BFR werden geëlimineerd van Apple producten in 2008 (zie link, pagina 25). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Apple heeft geëlimineerd, beryllium en ftalaten voor een deel van zijn productie, maar niet nog verslag, of die chemische stoffen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd. Geen status voor de geleidelijke eliminatie van antimoon wordt gerapporteerd (zie link, pagina 25). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Apple verbiedt expliciet het gebruik van benzeen en n-hexaan als schoonmaken van agenten of vuilafscheiders in alle eindmontage productieprocessen (zie link, pagina 18 &19) worden gebruikt. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Apple heeft niet verboden benzeen en n-hexaan in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Apple vermeldt een beleid ter vermindering van de materiële voetafdruk alsmede een beleid om gerecycleerde materialen voor haar producten te gebruiken. Apple publiceert materiële voetafdrukken voor elk product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Apple vermeldt om het even wat niet over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Apple rapporteert dat in FY15 13.422 kunststof tonnen werden teruggevonden voor hergebruik. Maar Apple geeft niet de werkelijke aandeel van gerecycleerde kunststof materialen gebruikt (zie link, bladzijde 17). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Apple implementeert verschillende maatregelen met betrekking tot meer duurzame verpakking. Maar Apple publiceert geen de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaalsoort (zie link, pagina 21-23). In ieder geval per product de verpakking materiële voetafdruk is opgegeven (zie link op milieu vraag 6). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Apple is niet duidelijk over haar werkelijke nemen terug recyclingspercentage (zie link, pagina 16-17). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Apple implementeert maatregelen voor het beheer van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden over verlenging van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven. Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Apple biedt vervangbare batterij voor al zijn draagbare apparaten. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Apple producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Eigenaars van iPad, iPhone, iPod of Mac producten kunnen service en delen van Apple of Apple dienstverleners voor 5 jaar nadat het product niet langer is vervaardigd (of langer indien vereist door de wet). iOS-software-updates zijn compatibel voor alle na 2007 modellen. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Hoewel Apple het product levenscyclus gebaseerd op ten minste een levensduur van 3 jaar analyseert, biedt Apple een een jaar garantie op haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Apple gemeld een water voetafdruk van 573 miljoen gallon in FY15, wat neerkomt op een stijging van 16% uit FY14. Apple rapporteert maatregelen ter vermindering van deze uitstoot door middel van d.w.z. droogte-tolerante landschapsarchitectuur en druppelirrigatie (zie link, pagina 19). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Apple biedt sommige informatie over haar 'Clean Water Program', maar geeft niet aan dat een water en / of grond gebruiken voetafdruk dat ook betrekking heeft op haar belangrijkste leveranciers (zie link, pagina 19). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Apple publiceert een lijst van smelterijen, kracht vanaf December 2015. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Apple stelt het streeft naar verantwoordelijk sourcing en werkt om ervoor te zorgen dat mineralen die worden gebruikt in zijn producten (zoals tin, tantaal, wolfraam en goud) gewapend conflict niet financieren. Maar Apple geeft niet aan, maar duidelijk, of ten minste één metalen/mineralen kan worden beschouwd als volledig conflictvrije (zie link, pagina 13-14). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Apple is een partner van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Apple is ook een lid van de ' Publiek-Private Alliance (PPA) voor Responsible Trade van mineralen '. Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Apple werkt ook samen met de 'IDH Bangka Tin Working Group'. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Apple werkt ook samen met de ' ITRI Tin Supply Chain initiatief (zie link, pagina 14). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Apples leverancier Code of Conduct (CoC) (zie link, pagina 2-4). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? 1. niet duidelijk aangegeven; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur (inclusief overuren), "behalve in dringende gevallen" die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermelding van minimumloon, niet leefbaar loon; 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2-4). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Apple een lijst van de leverancier die 97% van de uitgaven van de aanbestedingen voor materialen, productie en montage van haar producten wereldwijd, effectieve door februari 2016 gepubliceerd. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? In 2012 werd Apple het eerste elektronikabedrijf aan de eerlijke arbeid organisatie, een organisatie van bedrijven, universiteiten en onafhankelijke NGO's die samenwerken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de supply chain. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Apple uitgevoerd 640 leverancier audits in 2015. De rapportage is echter niet specifiek genoeg met betrekking tot de auditresultaten en totale productievolume bedekt (zie link, bladzijde 27-33). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Apple geeft niet aan, of ten minste 25% van haar laatste fabricagestadium zijn productiefaciliteiten in hoge risico landen voldoen aan haar arbeidsnormen. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12 Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron