Rank a Brand

Hoe duurzaam is Acer?

Acer & duurzaam


Acer
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

Acer heeft het D-label behaald. Acer heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, zoals een beleid om de CO2-uitstoot te beperken en te verlagen in de nabije toekomst en samenwerking met verschillende initiatieven om het gebruik van conflictvrije mineralen in de keten te vergroten. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Acer Inc.
Hoofdkantoor: Taipei, Taiwan
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet, PC
Free Tags: Computer, Monitor, Accessories & Services

Vergelijk Andere Merken

Weet je meer over duurzaamheid & Acer?

Acer Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2016 door Martje
Laatst gecontroleerd: 17 May 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? Acer implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het maken van meer energie-efficiënte maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, beginnend op pagina 44-50). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Acer daalde haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2) van ongeveer 43.000 ton van CO2e in 2011 naar 23,740 ton van CO2e in 2014. Dit is een daling van ongeveer 42,5% (zie link, bladzijde 45). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? Acer heeft het doel om zijn eigen operaties klimaat voetafdruk verminderen met 60% in 2020, ten opzichte van 2009 vastgesteld. Dit vormt een vermindering van ongeveer 27% meer dan 5 jaar (zie link, bladzijde 45). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? Acer streeft naar het minimaliseren van de uitstoot van het klimaat in de supply chain. Voor 2014 communiceert Acer 90,619 ton van CO2e voor gekochte goederen en diensten (zie link, bladzijde 46-48). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? In 2014, van Acer totaalniveau van het gebruik van hernieuwbare energie voor elektriciteit was 30% (hernieuwbare energie kredieten (RECs) en on-site gegenereerd). Type, bron en additionaliteit van zijn hernieuwbare energievoorziening is over het algemeen niet duidelijk genoeg aangegeven (zie link, pagina 6, 47 & 53). Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? Acer is niet duidelijk of alle nieuwe consumentenproducten voldoen aan de eisen van de normen zoals "Energy Star" (zie link, pagina 37, 40 & 43). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? Acer vermeldt dat het werkt op het wegwerken van PVC en broomhoudende vlamvertragers uit haar producten (zie link, pagina 37 & 44). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? Acer vermeldt dat het werkt op het wegwerken van antimoon, beryllium en ftalaten in alle al haar producten (zie link, bladzijde 37). Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? Acer vermeldt niet of benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten is verboden. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? Acer vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Acer implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? Acer vermeldt om het even wat niet over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? Acer vermeldt niet een duidelijke procentuele waarde van gerecycled plastic verwerkt (zie link, pagina 38). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? Acer implementeert verschillende maatregelen gerelateerd aan meer duurzame verpakking, maar wordt niet gepubliceerd de jaarlijkse verpakking volumes/gewichten per materiaal type (zie link, pagina 39-41). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Acer biedt verschillende vrijwillige terugname en recycling programma's. Maar de exacte recyclingpercentage niet opgeeft (zie link, pagina 41 & 42). Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 11. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? Acer implementeert maatregel te verhogen van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden te verlengen van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven nog (zie link, pagina 35-39). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? Acer vermeldt niet als al zijn draagbare apparaten vervangbare batterijen gebruiken. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor Acer producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? Acer vermeldt niet duidelijke informatie over reserveonderdelen. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? Acer vermeldt om het even wat niet over een periode van de verlengde garantie voor haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Acer implementeert maatregelen om het gebruik van water op haar eigen activiteiten te regelen. In 2014, Acer gebruikt ongeveer 209,744.75 m3 water (neerkomt op een verlaging van 13,2% in vergelijking met 2013) (zie link, pagina 51-53). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? Acer publiceert de water voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar niet voor haar belangrijkste leveranciers. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? Acer publiceert een lijst van smelterijen, ingang van December 2014. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? Acers publiceert informatie over een conflict mineralen beleid, maar specificeert niet als ten minste één mineraal is reeds afkomstig conflict gratis. Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Acer sloot zich aan bij de ' Publiek - Private Alliance (PPA) voor Responsible mineralen Trade' (zie link, pagina 5). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Acer ondersteunt ook de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB) (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Acer is ook toegetreden tot de 'IDH Bangka Tin Working Group'. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Acer vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Acer vraagt haar leveranciers te voldoen aan de EICC Code of Conduct (CoC) - dat betrekking heeft op alle deze normen (zie link). In haar eigen activiteiten 'Zakelijk gedrag' alle deze normen ook worden genoemd (zie link, volgende vraag). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het EICC CoC: 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, 'behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties'; 3. Nee, alleen wettelijk minimumloon; 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Acer heeft een rechtstreeks toegankelijke lijst van leveranciers niet publiceren. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Acer is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in dit initiatief. Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Acer noemt presterende audits en publiceert sommige informatie over deze audits. De rapportage is echter niet specifiek genoeg met betrekking tot het totale productievolume bedekt (zie link, beginnend op bladzijde 57-61). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron