Rank a Brand

Hoe duurzaam is ASUS?

ASUS & duurzaam


ASUS
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 39

Samenvatting duurzaamheid

ASUS heeft het C-label behaald. ASUS is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: ASUSTeK Computer Incorporated
Hoofdkantoor: Taipei, Taiwan
Sector: Elektronica
Categorieën : Smartphone, Laptop, Tablet, PC
Free Tags: Computer, Monitor, Headphone, Accessories & Services

Weet je meer over duurzaamheid & ASUS?

ASUS Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 9 June 2016 door Emily
Laatst gecontroleerd: 9 June 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de eigen CO2-uitstoot te beperken of te compenseren? ASUS implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van het klimaat, zoals verhoging van de energie-efficiëntie van haar producten (zie link, pagina 25, 33-38). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' van de eigen bedrijfsvoering gepubliceerd (scope 1 & 2) en heeft het merk de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? ASUS heeft zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) voor eigen bewerkingen van 13,059 ton van CO2e in 2011 naar 11,316 ton van CO2e in 2014 verlaagd. Dit is een daling van ongeveer 13,4% (zie link, pagina 34). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om binnen 5 jaar tenminste 20% van de jaarlijkse 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen? ASUS was toegewijd aan de vermindering van 15% van de klimaat-emissies die samenhangen met het gebruik van energie vóór 2015 (referentiejaar: 2008). Een meer up-to-date doel is nog niet meegedeeld (zie link, bladzijde 33). Bron
4. Publiceert het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' die ook de toeleveranciers in de productieketens omvat en heeft het merk een actief beleid om deze te verkleinen? ASUS is gericht op het minimaliseren van de uitstoot van het klimaat in de supply chain. Voor 2015, ASUS meldt, dat 396,175 ton CO2e (Scope 1 & 2) voor haar belangrijkste leveranciers (%-aandeel niet opgegeven). Bron
5. Is tenminste 35% van het elektriciteitsverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie? ASUS maakt geen melding van enig gebruik van hernieuwbare energie. Bron
6. Voldoen alle nieuwe producten van het merk (bedrijf) aan de eisen voor energie efficientie zoals Energy Star (waar van toepassing)? ASUS meldt dat alle laptops voldoen aan de normen voor de energie-efficiëntie van Energy Star. Maar het is niet duidelijk of andere producten, zoals telefoons of displays, voldoen aan deze normen ook (zie link, pagina 38 & 79). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 19
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) PVC uitgebannen in alle nieuwe producten? ASUS wil geleidelijk afbouwen van PVC en broomhoudende vlamvertragers. Maar, of PVC en / of BFR worden geëlimineerd in alle nieuwe producten is nog geen opgegeven (Zie ook link op de volgende vraag, pagina 23). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) BFR's uitgebannen in alle nieuwe producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) al tenminste 2 van de 3 groepen verdachte chemicaliën (beryllium, antimonium en phthalaten) uitgebannen in alle nieuwe producten? ASUS meldt dat beryllium en anitmony van alle producten is verboden sinds 2013. Ftalaten zijn ook verboden sinds 2015. Bron
4. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de assemblage van haar producten? ASUS verboden het gebruik van benzeen en n-hexaan in de eindmontage van producten. Bron
5. Heeft het merk benzeen en n-hexaan uitgebannen in de gehele productieketens?? ASUS vermeldt niet of benzeen en n-hexaan is verboden in de volledige productieketen. Bron
6. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? ASUS implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product (zie link, pagina 21-29). Bron
7. Biedt het merk opladers optioneel aan bij het product? ASUS spreekt niet over om het even wat over het aanbieden van de lader als optioneel op de producten. Bron
8. Is minimaal 10% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen, en volgt het merk (bedrijf) een tijdspad om dit in 2025 tot minimaal 25% te op te voeren? ASUS loopt een recycling service en rapporten die 6,7% van end-of-life producten werden teruggevorderd in 2014, maar rapporteert niet, of ten minste 10% van haar kunststof is afkomstig van gerecycleerd plastic stromen (zie link, pagina 32 & 72). Bron
9. Is minimaal 20% van alle plastics afkomstig van gerecyclede bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en worden de resultaten jaarlijks bekend gemaakt? ASUS verslagen over de verschillende maatregelen en resultaten met betrekking tot het ontwerp van de verpakking. Echter geen algemene prestaties is opgegeven (zie link, pagina 25-27). Bron
11. Biedt het merk (bedrijf) een inzamelingsservice voor oude producten en is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 5% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Voor 2015 meldt ASUS een globale recyclingpercentage van end-of-life producten van ongeveer 11% van het gewicht verkocht. Bron
12. Is het inzamelings- en recyclingspercentage hoger dan 10% van het gewicht van de jaarlijks verkochte producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om de levensduur van producten te verlengen, zoals door het aanbieden van een langere garantietermijn of eenvoudige reparatie met het eenvoudig kunnen bestellen van reserve-onderdelen? ASUS implementeert maatregel te verhogen van de levenscyclus van producten, maar geen duidelijke beste praktijkvoorbeelden te verlengen van de levensduur van zijn producten zijn opgegeven nog (zie link, bladzijde 21-24). Bron
14. Gebruikt het merk (bedrijf) vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten? ASUS maakt gebruik van vervangbare batterijen in alle draagbare apparaten. Bron
15. Biedt het merk (bedrijf) online reparatiehandleidingen voor alle producten? Online reparatie handleidingen voor ASUS-producten worden geleverd via iFixit. Bron
16. Garandeert het merk (bedrijf) de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en software-updates voor alle producten tot tenminste drie jaar na het eind van de productie? ASUS vermeldt om het even wat niet over reserveonderdelen. Bron
17. Biedt het merk (bedrijf) tenminste drie jaar garantie op alle producten? ASUS spreekt niet over om het even wat over een periode van de verlengde garantie voor haar producten. Bron
18. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk(ken) te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? ASUS publiceert het watergebruik van haar fabrieken in Taiwan (81.004 m³ in 2014), dat een stijging met ongeveer 7,6 is % ten opzichte van 2013. Maar het blijft onduidelijk of gegevens die zijn gepubliceerd voor Taiwan ASUS hele water voetafdruk vertegenwoordigen (zie link, pagina 71). Bron
19. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het landgebruik en/of het watergebruik waarin ook de belangrijkste leveranciers zijn opgenomen? ASUS implementeert maatregelen te realiseren van water gebruik reducties in de toeleveringsketen en verslagen voor het watergebruik voor haar belangrijkste leveranciers (%-aandeel niet gespecificeerd), dat in 2015 bedroeg 2,642,162 m3. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Publiceert het merk (bedrijf) regelmatig een geüpdatete lijst van smelterijen die in de eigen productieketen zijn geïdentificeerd? ASUS heeft een lijst gepubliceerd van smelterijen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk beleid om alleen in te kopen van smelterijen die als conflictvrij zijn aangemerkt en heeft het merk dit al bereikt voor tenminste 1 metaal/mineraal? ASUS noemt dat het niet illegaal gedolven mineralen en mineralen uit mijnen met inferieure arbeidsomstandigheden accepteren zal. Tot nu toe kan geen van de mineralen verwerkt worden beschouwd volledig conflictvrije afkomstig zijn (zie link, bladzijde 50-54). Bron
3. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste één initiatief dat de dringende oproep adresseert om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? ASUS is een lid van de 'conflictvrije smelterij Program' (GBVB). Bron
4. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste twee initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? ASUS is ook toegetreden tot de ' IDH Bangka Tin Working Group (zie link, bladzijde 54). Bron
5. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste drie initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? ASUS vermeldt niet lidmaatschap bij andere geviseerde initiatieven. Bron
6. Is het merk (bedrijf) aanzienlijk betrokken in tenminste vier initiatieven die de dringende oproep adresseren om de sociale en ecologische omstandigheden van de mijnbouw van metalen en mineralen te verbeteren; bijvoorbeeld tin van de bedreigde eilanden Bangka en Belitung, conflictmineralen uit Congo, etc? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 4. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: Geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? ASUS vraagt haar directe leveranciers (tier 1) te voldoen aan de EICC Code of Conduct (CoC) - dat betrekking heeft op alle deze normen. In haar eigen beleid van de "Verklaring van rechten van de mens" operaties alle deze normen ook worden genoemd (zie link, pagina (8 & 44). Bron
8. Bevat de Code of Conduct minimaal drie van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal, 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten door de wet worden beperkt? In het EICC CoC: 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 60 uur, 'behalve in noodgevallen en ongebruikelijke situaties'; 3. Nee, alleen wettelijk minimumloon; 4. Nee, vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. De normen voor zijn eigen operaties zijn zelfs nog zwakker (zie link, bladzijde 44). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? ASUS is niet een lijst van haar directe leveranciers op haar website publiceren. Bron
10. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband, waarin bedrijfsonafhankelijke NGO's of vakbonden zijn vertegenwoordigd, om arbeidsomstandigheden te verbeteren en dat onafhankelijke controles uitvoert, of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? ASUS is een lid van de EICC, maar maatschappelijke organisaties hebben een beslissende stem in dit initiatief geen (zie link, pagina 8). Bron
11. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 95% van de produktiebedrijven gemonitord voor arbeidsomstandigheden? ASUS noemt 1st tier leverancier uitvoeren audits en publiceert sommige informatie over deze audits. De rapportage is echter niet specifiek genoeg met betrekking tot de auditresultaten en totale productievolume bedekt (zie link, beginnend op pagina 51, 52 & 78). Bron
12. Voldoet tenminste 25% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
13. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van de produktiebedrijven in landen met een hoog risico aan de Code of Conduct, inclusief een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 11. Bron