Rank a Brand

Hoe duurzaam is Speedo?

Speedo & duurzaam


Speedo logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Speedo heeft het D-label behaald, omdat het merk een begin heeft gemaakt met het in acht nemen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Met de behaalde score is Speedo (en merkeigenaar Pentland Group) koploper in de sector surf, strand & badmode. Dat zegt helaas niet veel, omdat de hele sector vooralsnog slecht presteert. Speedo heeft een punt behaald voor het zetten van eerste stappen richting het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook heeft het merk enkele punten behaald voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. Hiervoor heeft Speedo een gedragscode ingevoerd die betere standaarden voor de werkers moet bewerkstelligen. Bovendien is het merk lid van de Ethical Trading Initiative (ETI), wat laat zien dat Speedo bereid is de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Desondanks is er nog veel te doen voor Speedo.

Merkhouder: Pentland Group
Hoofdkantoor: Nottingham, England
Sector: Surf, strand & badmode
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Pentland Group, Bags, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Speedo?

Speedo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 1 May 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 1 May 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Speedo implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen, en tijdens zakenreizen, alsmede van het woon-werkverkeer. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Pentland groep (merk eigenaar van Speedo) totale klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen gedaald van 46,251 ton CO2 in 2013 (zie link, bladzijde 47) tot 35,002 ton CO2 in 2016. Dit is een daling van ongeveer 24,4% (zie link volgende vraag, pagina 31). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Pentland groep communiceert dat alle van de sites in het UK gebruik 100% hernieuwbare energie, maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel van hernieuwbare energie voor elektriciteit, alsmede bronnen, typen en additionaliteit van hernieuwbare energievoorziening (zie link, pagina 4). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Pentland groep communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Pentland groep verwijst ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, bladzijde 32). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Speedo maakt gebruik van milieuvriendelijke voorkeur vezels, zoals zoals gerecycled polyester. Het totale aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven (zie link, bladzijde 28). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Pentland groep implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, publiceert haar RSL en communiceert dat alle Speedo zwemkleding Öko-tex 100 geaccrediteerd is, maar geen concrete resultaten van haar beleid voor het elimineren van gevaarlijke chemische stoffen (zie link, pagina 16, 25 & 26) rapporteert. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Pentland groep duidelijk rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals azo-kleurstoffen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de gehele productieketen (zie link, pagina 25 & 26). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Pentland groep implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking. Maar concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk zijn niet publiekelijk gemeld nog. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Pentland groep implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en verslagen over statistische resultaten met betrekking tot zijn over het algemeen afvalmaterialen voetafdruk op groepsniveau, die 367.28 ton in 2015 in het Verenigd Koninkrijk was (zie link, pagina 31). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Pentland groep noch Speedo communiceren of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Pentland Group (merk eigenaar van Speedo) heeft een leverancier Code of Conduct (CoC) waar alle normen worden genoemd (zie link, pagina's 4-7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen (zie punt 9); 2. Ja, maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en een maximum van 12 overuren, tenzij duidelijk omschreven uitzonderlijke omstandigheden wordt voldaan; 3. Ja, leefloon (punt 1) worden betaald (zie link, pagina's 4-7). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie punt 8) (zie link, pagina 6). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Pentland groep biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Pentland groep is een van de oprichters van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Pentland is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Pentland groep implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, bijvoorbeeld door middel van medewerking aan het programma beter werk. Maar concrete resultaten, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina's 34-44). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Pentland groep verslagen over de controle van de fabriek, maar geen uitgebreide resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers (zie link, pagina's 34-44) rapporteert. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Pentland groep noch Speedo openbaar verslag resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Pentland groep implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Echter zijn concrete resultaten nog niet gerapporteerd (zie link, pagina 12 & 40). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Pentland groep noch Speedo openbaar verslag duidelijke resultaten van haar maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Pentland groep noch Speedo openbaar verslag over de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron