Rank a Brand

Hoe duurzaam is Vivobarefoot?

Vivobarefoot & duurzaam


Vivobarefoot
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Vivobarefoot heeft het D-label behaald. Vivobarefoot heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Vivobarefoot Ltd.
Hoofdkantoor: London, United Kingdom
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Vivobarefoot?

Vivobarefoot Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 March 2017 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 15 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Vivobarefoot implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Vivobarefoot publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Vivobarefoot communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Vivobarefoot noemt streven naar schoenen die 'geen nadelige invloed op het milieu hebben', maar geeft niet het streefjaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Vivobarefoot verwijst naar vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2015, was 32,2% van Vivobarefoot de volledige collectie, gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur materialen, zoals vermeld door MADE-BY. Maar welke soorten grondstoffen zijn opgenomen in de berekening niet is opgegeven (Zie ook link op de volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Vivobarefoot communiceert duidelijk niet als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van Amazon wordt vermeden, maar dat de meerderheid van communiceert leder afkomstig is van gratis zwervende koeien in Afrika. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Vivobarefoot rapporteert een beleid ter beperking van de milieuvervuiling veroorzaakt door chemische stoffen, zoals het gebruik van duurzaam gelooide huiden die zo weinig mogelijk water en chemische gebruik, maar duidelijke resultaten van de maatregelen niet wordt beschreven in het merk. Het merk is dus niet duidelijk zijn over de omvang en de gevolgen van dit beleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Vivobarefoot implementeert verschillende maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar rapporteert niet de resultaten van haar beleid. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Vivobarefoot rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Vivobarefoot communiceert niet openlijk een beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun schoen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Vivobarefoot publiceert geen haar resultaten over verpakking volumes/gewichten resultaten voor het hergebruik of de vermindering van de effecten van de consumentenverpakking. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Vivobarefoot implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals recycling en upcycling. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar afvalmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Vivobarefoot biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Vivobarefoot Code of Conduct (zie link, pagina 1-3). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2.no, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 1-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, bladzijde 1). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Vivobarefoot de gedragscode is van toepassing voor al haar leveranciers, hun fabrieken, onderaannemers, evenals hun eigen leveranciers (zie link, pagina 3). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Vivobarefoot voorziet niet in een grote lijst van directe leveranciers, maar communiceert dat het produceert haar schoen over de hele wereld, van China en Cambodja, Ethiopië en Portugal. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Vivobarefoot is een lid van MADE-BY. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? MADE-BY is erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Vivobarefoot implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, namelijk 'ziel van Afrika', een sociale onderneming die inkomsten, vaardigheden genereert en ondersteuning van gemeenschappen die de producten maken. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Vivobarefoot rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Vivobarefoot rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Vivobarefoot de Code of Conduct staat dat iedere werknemer in de toeleveringsketen recht op een leefbaar loon vergoeding heeft. Er is echter geen duidelijke rapportering in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Vivobarefoot rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron