Rank a Brand

Hoe duurzaam is Veja?

Veja & duurzaam


Veja
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Op basis van onze duurzaamheidscriteria heeft Veja het C-label behaald. Het bedrijf verdient goede punten met betrekking tot hun materiaalgebruik en hun vermijding van het gebruik van gevaarlijke chemicaliën. Wat de arbeidsomstandigheden betreft, moet VEJA meer stappen ondernemen om te bewijzen dat werknemers eerlijk worden gecompenseerd.

Merkhouder: Veja Fair Trade Sarl
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shoes, Boots, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Veja?

Veja Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 19 February 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 19 February 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Veja implementeert maatregelen ter vermindering van het klimaateffect van haar eigen activiteiten, zoals het gebruik van hernieuwbare energie op het hoofdkantoor. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Veja publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Veja vermeldt dat 90% van het eigen gebruik van elektriciteit hernieuwbaar is. Op de webpagina 'Verhaal' wordt vermeld dat deze is gekocht bij ENERCOOP. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Veja heeft een specifieke doelstelling ter vermindering van de eigen verrichtingen klimaat voetafdruk niet aangekondigd. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Veja communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

10 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Veja gebruikt om sommige grondstoffen uit de mate-voorkeur voor haar producten, zoals natuurrubber, biologisch katoen of gerecycled kunststof. Maar Veja geeft niet een duidelijk procentuele aandeel over het totale gebruik van voorkeur materialen, een aandeel van meer dan 25% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Veja communiceert dat hoewel het is heel moeilijk om te controleren de lederen supply chain, die geen het leer is afkomstig van vee boerderijen in het Amazonegebied. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Veja meldt dat het gebruikte leer afkomstig is van een leerlooierij met een Gouden certificatie volgens de leer Working Group. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Veja beperkt het gebruik van gevaarlijke chemicaliën strikt. Het bedrijf voert regelmatig chemische tests uit en publiceert de resultaten. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Veja heeft het gebruik van ten minste 5 van deze chemische groepen verboden en is aan het werk om aan te tonen dat de andere chemische groepen ook niet worden gebruikt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Veja verklaart expliciet dat ze geen PVC in hun producten gebruiken. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Veja biedt geen informatie over het gebruik van oplosmiddelen op basis chemische stoffen zoals lijmen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VEJA schoenendozen zijn gemaakt van gerecycled karton. Ze bevatten geen lijm en minimaliseren het gebruik van inkt, waardoor recycling eenvoudiger wordt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Veja rapporteert niet over de jaarresultaten van de afvalvermindering beleid. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Veja rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? De fabrieksaudits van VEJA worden uitgevoerd volgens de ETI-basiscode, die aan dit criterium voldoet. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Veja vermeldt dat de Gedragscode van toepassing is in de productieketen, maar het is niet duidelijk of VEJA ook actief audits uitvoert op b.v. spinnerijen en weeffabrieken. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Veja biedt een kaart van Brazilië met productiesites, maar er worden geen fabrieksnamen genoemd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Veja communiceert niet up to date informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Veja biedt geen concrete en up-to-date informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Er zijn regelmatige audits in de schoenenfabriek van VEJA en de rapporten worden gepubliceerd op de VEJA-website. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Regelmatige audits van arbeidsnormen worden gehouden, maar die lijken niet te zijn geverifieerd en geclassificeerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VEJA meldt dat de gemiddelde lonen in hun fabriek aanzienlijk hoger zijn dan het minimumloon. Uit het auditrapport van 2018 blijkt echter dat dit een industriegemiddelde is en ver onder het berekende lokale leefbare loon ligt. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Concrete resultaten voor Veja van arbeidsomstandigheden beleid voor lederen producenten en de productie van de fasen van spinnen op definitieve stof voor katoen stof worden niet gerapporteerd. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron