Rank a Brand

Hoe duurzaam is Teva?

Teva & duurzaam


Teva-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Teva heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Het schoenen merk haalt wel enkele punten voor maatregelen tegen CO2-uitstoot, het gebruik van een goede Code of Conduct voor toeleveranciers en het publiceren van een lijst van deze toeleveranciers. Desondanks blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Teva zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Deckers Outdoor Corporation
Hoofdkantoor: Goleta, CA, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Deckers, Shoes, Boots, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Teva?

Teva Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 December 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 29 December 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Deckers (merk eigenaar van Teva) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, bladzijde 20-22). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Deckers heeft een klimaat voetafdruk gepubliceerd voor 2012 (183,000 ton CO2e), maar niet meer recente klimaat voetafdrukken zijn gepubliceerd (zie link, pagina 25). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Deckers rapporten over het gebruik van groene energie voor haar eigen activiteiten, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen (zie link, pagina 20). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Deckers niet communiceert concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies (zie link, pagina 4). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Deckers implementeert maatregelen om de uitstoot van het klimaat in de productieketen – buiten de eigen activiteiten. Echter, tot nu toe geen concrete resultaten worden gerapporteerd (zie link, bladzijde 22). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Deckers (merk eigenaar van Teva) heeft een duurzame grondstof strategie gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen wordt echter niet doorgegeven. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Deckers vereist van alle leerlooierijen afgewerkt leder van oorsprong uit Brazilië hebben een LWG certificering en een niveau "A"-rating in traceerbaarheid die zorgt voor de huiden afkomstig zijn niet afkomstig van bedrijven die betrokken zijn bij illegale ontbossing leveren, maar niet verslag over de werkelijke resultaten gerealiseerd (zie link, pagina 15). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Deckers verslagen ongeveer 98% van alle geproduceerde leer is afkomstig van de LWG gecontroleerd fabrieken. Deckers maakt niet duidelijk of deze zijn goud en / of zilver gecertificeerde fabrieken. Ook Deckers niet openlijk communiceert een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan (zie link, pagina 6). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Deckers heeft enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten (zie link, pagina 3-5 & 18-19) niet gepubliceerd. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Deckers rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 9. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Deckers rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Deckers rapporteert voor FY17, een niveau van gemiddeld 39 gram van vluchtige organische verbindingen (VOC) emissies per paar schoen van Teva, hetgeen hoger dan de vereiste 30 gram per paar is (zie link, pagina 19). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Deckers communiceert een beleid voor het terugdringen van de consument verpakking. Maar, concrete statistische resultaten met betrekking tot haar verpakkingsmaterialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Deckers implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 23 & 24). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Naast het verzamelen na consumenten schoenen voor donaties, Deckers rapporteert niet of of niet het heeft in plaats van enige vorm van concept ter bevordering van het hergebruik of terugkeer van kleding door haar klanten (zie link, pagina 13 & 24). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Deckers leverancier Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximaal werken week is 60 uur, maar overuren niet wordt opgegeven en overuren kan worden verplicht; 3. Nee, vermelding van minimumloon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, maar in situaties waar deze rechten krachtens de wet zijn beperkt, parallelle middelen voor de vertegenwoordiging van werknemers zijn alleen aangemoedigd (geen verplichting om parallelle middelen). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Deckers maakt niet duidelijk als de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsomstandigheden beleid ook verder geldt omlaag de productieketen schoeisel, zoals lederen looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deckers geeft aan landen van productie, maar voorziet niet in een grote lijst van ten minste 90% van haar directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Deckers communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of kopen bij een erkende leverancier (zie link, pagina 6). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Deckers biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In de FY17 100% van het productievolume Deckers werd gecontroleerd op kleding fabrikant niveau. Echter rapporteert Deckers publiekelijk niet duidelijke resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 16-17). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Deckers rapporteert niet op de resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron