Rank a Brand

Hoe duurzaam is Lowa?

Lowa & duurzaam


Lowa
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Lowa heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Lowa zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Tecnica Group S.p.A.
Hoofdkantoor: Treviso, Italy
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Lowa?

Lowa Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 August 2018 door Daniella
Laatst gecontroleerd: 8 August 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? LOWA neemt verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 26-27). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? LOWA heeft het klimaat voetafdruk van afgelopen jaar, niet gepubliceerd dus het is niet duidelijk of de jaarlijkse CO2-uitstoot daadwerkelijk is afgenomen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? LOWA produceert 16% van haar jaarlijkse energieverbruik met fotovoltaïsche zonne-energie geïnstalleerd op het merendeel van de parkings. Daarin staat dat de resterende energie wordt geleverd door 100% groene waterkracht. Echter, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet zijn opgegeven duidelijk genoeg (zie link, pagina 26). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? LOWA is niet gepubliceerd een concreet doel of de tijdlijn te verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 26-28). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? LOWA communiceert niet informatie over uitstoot een klimaatbeleid voor de toeleveringsketen buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? LOWA vermeldt de productie van een verzameling zonder lederen of wol, maar geen beleid ter vervanging van synthetisch rubber met milieuvriendelijker materialen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? LOWA Staten tot voornamelijk bron leer van Europese afkomst. Haar niet opgegeven duidelijk echter of sourcing van vee boerderijen in ontbost Amazone gebieden wordt vermeden (zie link, bladzijde 21). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? LOWA pleegt om te beperken van de milieuvervuiling veroorzaakt door chroom, maar duidelijke resultaten van de maatregelen niet wordt beschreven in het merk. Het merk is dus niet duidelijk zijn over de omvang en de gevolgen van dit beleid (zie link, bladzijde 22). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? LOWA vermeldt verschillende initiatieven met betrekking tot het gebruik van chemicaliën. Het bedrijf maakt gebruik van de beperkte stoffen lijst (RSL) van CADS, en is het toewijzen van de supply chain. Het bedrijf heeft echter niet gemaakt op een krachtige verklaring te verbieden van alle gevaarlijke chemische stoffen voor de productieketen (zie link, bladzijde 22). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? LOWA rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de gehele productieketen (zie link, bladzijde 22). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? LOWA vermeldt niet geen duidelijke doelstelling om de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten (zie link, bladzijde 22). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? LOWA maakt geen melding van eventuele beleidsmaatregelen om te minimaliseren van het gebruik van oplosmiddelen op basis van chemische stoffen in hun schoen-productie (zie link, bladzijde 22). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? LOWA rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? LOWA rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? LOWA biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatie-dienst (zie link, bladzijde 23). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Lowa Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Nee, niet expliciet vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek mag niet meer dan 42 uur en betaalde overuren mag niet meer dan 8 uur; 3. uitvoering van de betaling van leefloon is vermeld, maar niet verplicht (zie link, pagina 3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? LOWA maakt niet duidelijk of de Code of Conduct en daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden beleid ook van toepassing verder is omlaag de productieketen schoeisel zoals leer looien of vee boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? LOWA publiceerde een lijst van directe leveranciers die waarschijnlijk voor 90% van de totale productie (zie link, pagina's van 14-17, 21). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? LOWA deelt niet alle informatie over een lid van collectieve initiatieven. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? LOWA biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken (zie link, bladzijde 18-19). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? LOWA rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers (zie link, 18-19). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? LOWA rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen (zie link, pagina 18) weefsel. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron