Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ethletic?

Ethletic & duurzaam


Ethletic
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Ethletic heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. Ethletic is daarmee redelijk op weg, maar het kan beter. Het merk scoort een groot deel van de punten voor milieubeleid. Ethletic maakt gebruik van milieuvriendelijke materialen voor de schoenen. Er zijn echter genoeg verbeterpunten als het aankomt op klimaatbeleid en arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Fair Deal Trading GmbH
Hoofdkantoor: Lübeck, Germany
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Ethletic, Shoes, Sneaker, Shirts, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Ethletic?

Ethletic Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 December 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 29 December 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ethletic implementeert maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van FSC gecertificeerde natuurlijke in plaats van synthetische rubber, als natuurlijke rubberplantages tentoonstelling hoge waarden van greenhouse gas absorptie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ethletic publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Ethletic biedt geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Ethletic communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat emissies. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Ethletic communiceert niet informatie over uitstoot een klimaatbeleid voor de toeleveringsketen buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

12 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Ethletic gebruikt alleen meer duurzame materialen zoals FSC gecertificeerde natuurlijke rubber in plaats van synthetisch rubber en gecertificeerd biologisch katoen in plaats van leer. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Ethletic maakt geen gebruik van leder in hun producten, alle producten zijn veganistisch. Met betrekking tot natuurlijke rubber heeft Ethletic een duidelijk beleid om ervoor te zorgen dat het alleen afkomstig van duurzame bosbouw (FSC is-gecertificeerd). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Ethletic gebruikt geen leder en daaruit voortvloeiende chemische processen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Ethletic heeft geëlimineerd alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Ethletics producten zijn vrij van chemische groepen, zoals ftalaten, azokleurstoffen en zware metalen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Het gebruik van PVC is niet relevant voor de productie van Ethletic schoenen, die zijn gemaakt van organische katoen en natuurlijke rubber alleen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Ethletic vermeldt niet specifiek beleid voor de terugdringing van oplosmiddelen op basis chemische stoffen bij de productie van schoenen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Ethletic rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van verpakkende materialen. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ethletic rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ethletic rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van haar schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Ethletic communiceert haar leveranciers volgens de BSCI, FLO, GOTS en FSC gecertificeerd. Ethletic communiceert echter niet alle informatie over een leverancier Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Ethletic gebruikt geen leder in hun producten. Voor de rubber Ethletic enige gebruik rubber is gecertificeerd door FSC, die heeft ook betrekking op sociale criteria. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Ethletic beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Ethletic communiceert haar leveranciers zijn gecertificeerd volgens de BSCI, FLO, GOTS en FSC, maar specificeert niet welke delen van zijn productie in overeenstemming met in aanmerking komende certificeringsregelingen zoals GOTS of FLO is gecertificeerd. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Ethletic biedt geen concrete en up-to-date informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Ethletic rapporteert niet publiekelijk resultaten of de resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Ethletic communiceert haar leveranciers zijn gecertificeerd volgens de BSCI, FLO, GOTS en FSC, maar specificeert niet welke delen van zijn productie in overeenstemming met in aanmerking komende certificeringsregelingen zoals GOTS of FLO is gecertificeerd. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Ethletic betaalt twee facturen voor het plaatsen met fabrikanten orders: de productiemaatschappij indient een normale factuur Ethletic voor de goederen te leveren, terwijl de werknemer 'Welvaartsmaatschappij' indient een aanvullende factuur Ethletic ten belope van 15% van de waarde van de bestelde goederen. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Ethletic biedt geen concrete informatie over de productie van de fasen van spinnen op definitieve stof voor katoen, respectievelijk natuurlijke rubber stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron