Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ethletic?

Ethletic & duurzaam


Ethletic
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 23 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Ethletic heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. Ethletic behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame schoenenmerken. Het merk scoort een groot deel van de punten voor arbeidsomstandigheden en milieubeleid. Er zijn echter nog verbeterpunten, vooral wat betreft de transparantie met betrekking tot klimaatbeleid.

Merkhouder: Fair Deal Trading GmbH
Hoofdkantoor: Lübeck, Germany
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Ethletic, Shoes, Sneaker, Shirts, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Ethletic?

Ethletic Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 24 June 2015 door Niels
Laatst gecontroleerd: 17 March 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ethletic implementeert maatregelen ter vermindering van het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van natuurlijke in plaats van synthetische rubber, zoals natuurlijke rubber plantages hoge waarden van koolstof absorbition vertonen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ethletic openbaar niet zijn klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Ethletic biedt geen concrete informatie over het gebruik van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Ethletic is niet gepubliceerd een concreet doel of de tijdlijn te verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Ethletic communiceert niet informatie over een koolstof uitstoot beleid voor de supply chain buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

12 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Ethletic maakt gebruik van duurzame materialen zoals FSC gecertificeerde natuurlijke rubber in plaats van synthetische rubber en gecertificeerd biologisch katoen in plaats van leer. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Ethletic gebruikt geen leder in hun producten. Met betrekking tot natuurlijke rubber heeft Ethletic een duidelijk beleid om ervoor te zorgen dat het alleen afkomstig van duurzame bosbouw (FSC is-gecertificeerd). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Ethletic gebruikt geen leder en daaruit voortvloeiende chemische processen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Ethletic Staten niet te gebruiken van PCP en AZO chemicaliën in het verven proces. De producent in Pakistan maakt ook gebruik van een waterzuiveringsstation in hun verven departementen. Ethletic zou echter meer duidelijk over, of andere verdachte chemische groepen zoals Alkylphenol worden niet gebruikt. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 9. Chloorfenolen (PCP) en Azo-kleurstoffen (AZOKLEURSTOFFEN) worden niet gebruikt. Bovendien, chemicaliën zoals ftalaten, chroom of Perfluorinated chemische stoffen (PFK's) niet relevant voor de grondstoffen gebruikt voor Ethletic schoenen (katoen & natuurlijke rubber). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Het gebruik van PVC is niet relevant voor de productie van Ethletic schoenen, die zijn gemaakt van organische katoen en natuurlijke rubber alleen. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Ethletic vermeldt niet specifiek beleid voor de terugdringing van oplosmiddelen op basis chemische stoffen bij de productie van schoenen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Ethletic implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de materiële footprint voor consument verpakking, zoals schoenendozen die alleen zijn vervaardigd van gerecycleerd papier en vallen niet gebruiken met alle kleuren of opduiken. Ook, zijn alleen de zakken schoen gemaakt van biologisch katoen. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ethletic rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ethletic rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van haar schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle Ethletic fabrieken en werkplekken hebben de SA8000 en/of Max Havelaar eisen te voldoen. In de Code van Conduct (COC) van SA8000 en FLO (overkoepelende organisatie Max Havelaar), worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In SA8000 standaard en FLO Code of Conduct: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is over het algemeen vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In SA8000 normen en FLO Code of Conduct: dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie pagina 6/7). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Ethletic gebruikt geen leder in hun producten. Voor de rubber Ethletic enige gebruik rubber is gecertificeerd door FSC, die heeft ook betrekking op sociale criteria. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Ethletic noemt de specifieke namen en regio's van de producenten van schoeisel. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Ethletic werkt met SA8000 / FLO gecertificeerde fabrieken. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? SA8000 / FLO zijn beide erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Ethletic rapporteert aan het trainen zijn gegevensverstrekkende productiefaciliteiten volgens normen zoals ISO 9001. Echter, tastbare resultaten van betere arbeidsomstandigheden als gevolg van betere praktijken zijn niet gemeld nog. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? De fabrieken produceren voor Ethletic zijn FLO gecertificeerd, en dus een verslag over arbeidsomstandigheden wordt uitgegeven door de certificeringsnormen. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Ethletics levering van productie-installaties zijn FLO gecertificeerd. Maar het blijft onzeker of levende loon betalingen zelf worden gerealiseerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Ethletic verstrekt geen concrete informatie over de stof fasen van spinnen definitieve weefsel voor katoen productie. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron