Rank a Brand

Hoe duurzaam is Converse?

Converse & duurzaam


Converse-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Converse heeft het D-label gekregen en is daarmee redelijk op weg, maar kan beter. Converse gebruikt veelal canvas in plaats van leer. Milieu-onvriendelijke stoffen zoals PVC komen niet in de producten voor. Merk eigenaar Nike Inc. heeft een helder redelijk voor de arbeidsomstandigheden in de productielanden. De eerste mijlpalen zijn dus gezet, maar het moet beter!

Merkhouder: Nike Inc.
Hoofdkantoor: North Andover, MA, USA
Sector: Schoenen
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: NikeInc, Shoes, Sneaker

Weet je meer over duurzaamheid & Converse?

Converse Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 September 2016 door Mario
Laatst gecontroleerd: 18 September 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nike, Inc. (merk eigenaar van Converse) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 32-37). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nike, Inc. verhoogd zijn klimaat voetafdruk (Scope 1-3) van 1.753.757 ton van CO2e in FY12 tot 1.891.154 ton van CO2e in FY15, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 7,8% (zie link, pagina 34). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nike, Inc. gebruikt en genereert van hernieuwbare energie en wil gebruiken 100% hernieuwbare energie voor haar elektriciteit tegen 2025. Het huidige aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt, evenals de bronnen van de energievoorziening en de additionaliteit niet echter zijn opgegeven (zie link, pagina 35-37). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nike, Inc. streeft naar 100% hernieuwbare energie tegen het einde van de FY25 gebruiken als onderdeel van haar inspanningen om controle van absolute emissies, en wordt gesteld dat dit gelijk aan verlaging van absolute Scope 1 en 2 CO2-uitstoot in deze ruimten met meer dan 50% van FY15 naar FY25 (zie link, pagina 18 & 28). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nike, Inc plannen om stroomopwaarts Scope 3 koolstof-uitstoot per eenheid van kleding en schoeisel, waaronder eindproducten productie en textiel verven en afwerken. Respectieve resultaten van de maatregelen zijn niet duidelijk genoeg opgegeven echter (zie link, pagina 35-37). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Nike, Inc. (merk eigenaar van Converse) implementeert verschillende maatregelen ten aanzien van het gebruik van meer duurzame grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester. Een algemene delen meer duurzame grondstoffen verwerkt voor Converse is echter niet opgegeven (zie link, page27-31). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Nike, Inc. heeft toegestaan voor al haar producten die huiden van dieren afkomstig uit het Amazone bioom. Rapportage over de voortgang van de uitvoering van dit beleid is niet beschikbaar nog maar (zie link, bladzijde 64-65). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Ten aanzien van Converse producten Nike, Inc. openlijk communiceert niet een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leder looiprocédé hebben ondergaan. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Nike, Inc. implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. Echter, volgens Greenpeace, Nike, Inc is gecategoriseerd als 'Faux-Pas' daarbij. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, Nike, Inc. heeft met succes geëlimineerd 90% van de PFK's wordt gebruikt. Maar, Nike, Inc. rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals PFC of ftalaten kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie voor Converse. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens haar beperkte stoffen lijst (RSL), Nike, Inc. is gepleegd op de volledige eliminatie van PVC uit de supply chain sinds 2011 (zie link, pagina 6). Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Nike, Inc. rapporteert over het hebben van een programma in ter beperking van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun schoen-productie, en heeft een niveau van gemiddeld 12 gram van oplosmiddelen aardolie verkregen emissies per paar schoen bereikt (zie link, bladzijde 48). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nike, Inc. implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de verpakking materiële voetafdruk. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 41). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nike, Inc. implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval. Concrete statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen worden gemeld. In FY15, werden 2,849 ton afval gegenereerd op het hoofdkwartier van de wereld van Nike, Inc. (dat is een vermindering van ongeveer 16,7% ten opzichte van FY14) (zie link, bladzijde 23, 38-41 & 91). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Voor de Amerikaanse en Europese markten Nike Inc. uitgevoerd zijn hergebruik-A-Shoe-programma voor de merken Nike en Converse. Klanten kunnen opnieuw versleten schoenen draaien op de meeste van Nike en Converse winkels. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Nike, Inc. (merk eigenaar van Converse) "Code of Conduct" (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, er wordt werk verricht op basis van een erkende arbeidsverhouding opgericht door land wetgeving en praktijk. 2.no, maximale wekelijkse arbeidstijd is 60 uur, maar overuren zijn consensueel en gecompenseerd tegen een premium tarief. 3. Nee, vermelding van minimumloon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Nike, Inc. vermeldt dat deze arbeid beleid voorwaarden bindt haar contract fabrieken te volgen van de genoemde normen, maar maakt niet duidelijk als het heeft ook betrekking op de lederproductie of de dierlijke boerderijen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nike, Inc. een lijst dat betrekking heeft op al haar actieve directe leveranciers voor Converse gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Nike, Inc. is een lid van de FLA, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid (zie link, bladzijde 52). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Met zijn "Manufacturing Revolution" implementeert programma Nike Inc. maatregelen ter verbetering van praktijken, met inbegrip van verhoging van de kwaliteit en productiviteit van de productie. Maar, concrete resultaten met betrekking tot betere arbeidsomstandigheden, zoals verminderde absenteïsme of stijging gemiddeld loon, worden niet gerapporteerd nog (zie link, bladzijde 51-57). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Volgens Nike, Inc. werden meer dan 1.300 fabriek audits uitgevoerd in FY14 & FY15. Onduidelijk is echter welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt. Bovendien, rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina 58-64). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Sommige controles in FY14 & FY15 werden uitgevoerd door derde partijen, zoals "Beter werk". Maar, Nike, Inc. duidelijk specificeert niet welke delen van de omvang van de productie kan worden beschouwd als sociaal beantwoordend aan door in aanmerking komende derde partijen zoals "Beter werk" goedgekeurd (zie link, pagina 63). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Nike, Inc. implementeert maatregelen met betrekking tot compensatie modellen waardoor meer loon betalingen. Of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen opgegeven echter (zie link, pagina 16, 54-55 & 63). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nike, Inc. rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron