Rank a Brand

Hoe duurzaam is Stella McCartney?

Stella McCartney & duurzaam


Stella McCartney
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Stella McCartney heeft het C-label behaald. Stella McCartney is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Kering SA
Hoofdkantoor: London, UK
Sector: Luxe merken
Categorieën : Female, Kids, Baby
Free Tags: Kering, Bags, Pullover, Shirts, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Stella McCartney?

Stella McCartney Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 11 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Stella McCartney implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van groene energie en energie-efficiëntiemaatregelen in haar winkels en kantoren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Kering (merk eigenaar van Stella McCartney) daalde haar klimaat voetafdruk (Scope 1-3) van 159,812 ton CO2 in 2015 naar 142,997 ton CO2 in 2016. Dit betekent een vermindering van ongeveer 10,6% (zie link, pagina 97). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Kering meldt dat 58% van Stella McCartney's stroom die wij in 2015 afkomstig van hernieuwbare energiebronnen is (daardoor 100% voor haar activiteiten UK) (zie link, volgende vraag, pagina 99). Maar, alleen voor haar activiteiten UK bronnen en soorten energievoorziening voor elektriciteit zijn opgegeven (windenergie, geleverd door Ecotricity). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Kering heeft zich ten doel om 50% van de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (Scope 1, 2 & 3) tegen 2025, maar geeft niet het referentiejaar (zie link, pagina 61, 85 & 95). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Kering voert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen bewerkingen en rapporten over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Stella McCartney sluit het gebruik van bont, leer, kostbare skins & veren, maar maakt gebruik van grondstoffen, zoals gerecycleerde materialen, vegetarische leder of biologisch katoen. In 2016, > 80% van het totale katoen gebruik was organische (87.000 kg). Een gebruik van voorkeur grondstoffen van meer dan 5% is zeker, maar een totale verhouding is niet gemeld (zie link, pagina 106-107). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Stella McCartney maakt geen gebruik van leer voor haar producten helemaal. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Kering heeft toegezegd om ervoor te zorgen dat alle gevaarlijke chemische stoffen zal worden afgeschaft en geëlimineerd uit de productie in 2020. Ook Stella McCartney's kleding is deels GOTS gecertificeerd (zie link, pagina 60 & 106). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Stella McCartney is partner bij 'Clean by Design', een NRDC programma dat streeft naar een vermindering van het milieueffect van de textielproducenten. Maar, Stella McCartney rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals Azo-kleurstoffen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de gehele productieketen (zie link, pagina 126). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Stella McCartney al verlost van alle PVC in 2010. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Geen specifiek beleid werden gepubliceerd maar door Stella McCartney of Kering over het minimaliseren van oplosmiddelen op basis van chemische stoffen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Stella McCartney en Kering maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals gebruik gerecycleerd en / of gecertificeerd papier materialen voor het verpakkingsmateriaal. Ook Kering rapporten een verpakking materialen voetafdruk van 18,214 ton in 2016 (+ 6% ten opzichte van 2015 echter) (zie link, pagina 110). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Kering voert verschillende maatregelen in verband met de hoeveelheid geproduceerd afval, zoals recycling of hergebruik van grondstoffen. Ook Kering rapporten een afvalmaterialen voetafdruk van 14,680 ton in 2016 (zie link, pagina's 111-112). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Stella McCartney rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Stella McCartney is een lid van ETI. Zie link voor vraag 2 & 3 hieronder voor ETI Base Code. In de Code Base worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen (zie punt 8); 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig (punt 6); 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (punt 5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie punt 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Stella McCartney maakt geen gebruik van leer voor haar producten helemaal. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Stella McCartney noch Kering publiceert een lijst van directe leveranciers. Echter, Stella McCartney communiceert, dat alle kleding, schoenen en tassen worden gemaakt in Europa, vooral in Italië. Echter is dit niet verder gespecificeerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Stella McCartney is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Stella McCartney is een lid van ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Kering voert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 120-126). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Kering communiceert dat in 2016 1,822 leverancier audits werden uitgevoerd. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume van Stella McCartney beschouwd kan worden gecontroleerd. Ook geeft Kering uitvoerig geen resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op Stella McCartney is het leveren van fabrieken (zie link, pagina 120-126) Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Stella McCartney noch Kering bieden concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Stella McCartney noch Kering verslag over duidelijke resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid voor het weefsel productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron