Rank a Brand

Hoe duurzaam is Gucci?

Gucci & duurzaam


Gucci
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Gucci heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald. Merkhouder Kering heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Kering SA
Hoofdkantoor: Florence, Italy
Sector: Luxe merken
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Kering, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Gucci?

Gucci Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 11 June 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 11 June 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Gucci implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in haar winkels. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Kering (merk eigenaar van Gucci) daalde haar klimaat voetafdruk (Scope 1-3) van 159,812 ton CO2 in 2015 naar 142,997 ton CO2 in 2016. Dit betekent een vermindering van ongeveer 10,6% (zie link, pagina 97). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Kering communiceert dat 27,7% van elektriciteit gekocht / gegenereerd in 2015 afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Echter de specifieke delen voor Gucci (deels genereert hernieuwbare energiebronnen ter plaatse) niet duidelijk genoeg, bronnen, typen en additionaliteit voorzieningszekerheid is opgegeven (zie link, pagina 99). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Kering heeft zich ten doel om 50% van de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (Scope 1, 2 & 3) tegen 2025, maar geeft niet het referentiejaar (zie link, pagina 61, 85 & 95). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Kering voert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen bewerkingen en rapporten over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Gucci implementeert verschillende maatregelen, zoals kasjmier, regenereren of hergebruik krokodil huid stekken evenals kunststoffen. Maar noch merk eigenaar Kering noch Gucci communiceren concrete resultaten op het totale aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen verwerkt (zie link, pagina's 19, 42 & 56, evenals koppelen op de volgende vraag, blz 104-108). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Volgens richtlijnen van de leer van de Kering van vee kunnen alleen rechtstreeks worden gekapt of niet indirect van boerderijen of groepen volledig inzetten voor een onmiddellijk moratorium op ontbossing en die zijn niet bezig met ontbossing in de Amazone bioom sinds juli 2006. Maar, de huidige status is niet opgegeven (zie link, "Forest 2016 Response"). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Kering communiceert dat Gucci uitgebreid het gebruik van een metaalvrije looiprocédé naar lederwaren in de bijbehorende collectie cruise en enkele van haar schoeisel. Maar, Kering is niet duidelijk over het totale effect van dit beleid met betrekking tot Gucci producten. Ook het aandeel van de LWG-gecertificeerde leerlooierijen niet is opgegeven (zie link, pagina 105). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Kering heeft toegezegd om ervoor te zorgen dat alle gevaarlijke chemische stoffen zal worden afgeschaft en geëlimineerd uit de productie in 2020 (zie link, pagina 60). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Kering rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen van Gucci producten (zie link, pagina 63-66). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Volgens de meest recente geconsolideerde cijfers vanaf einde van 2015 zijn 99,8% van van de Kering groep producten PVC-vrij. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Kering communiceert niet openlijk een concreet beleid ter vermindering van oplosmiddelen op basis chemicaliën bij de productie van hun schoen, respectievelijk geeft geen resultaten gerealiseerd voor haar merk Gucci. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Gucci en Kering maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking, zoals gebruik gerecycleerd en / of gecertificeerd papier materialen voor het verpakkingsmateriaal. Ook Kering rapporten een verpakking materialen voetafdruk van 18,214 ton in 2016 (+ 6% ten opzichte van 2015 echter) (zie link, pagina 110). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Kering voert verschillende maatregelen in verband met de hoeveelheid geproduceerd afval, zoals recycling of hergebruik van grondstoffen. Ook Kering rapporten een afvalmaterialen voetafdruk van 14,680 ton in 2016 (zie link, pagina's 111-112). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Gucci biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? In de Kering Code of Ethics alle deze normen worden genoemd, met verwijzing naar de respectieve IAO-verdragen (zie link, pagina 8-9, evenals op de volgende vraag link, pagina 5-7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en een maximum van 12 overuren, tenzij duidelijk omschreven uitzonderlijke omstandigheden wordt voldaan; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina 5-7). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. (zie link, pagina 6). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Kering moet al haar leveranciers om passende maatregelen voor de effectieve toepassing van de beginselen van de Code van ethiek (zie link, pagina 3). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Kering beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Gucci is betrokken bij het Raadgevend Comité van SAI sinds 2009. In 2013 ontving Gucci eigen bedrijven SA 8000 certificering voor alle hun bedrijven. Echter de Kering noch Gucci communiceren lidmaatschap bij MSI is zoals ETI of FLA of aankoop van erkende leveranciers ook (zie link, pagina 119, en op de volgende vraag, pagina's 117-119). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Kering voert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 120-126). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Kering communiceert dat in 2016 1,822 leverancier audits werden uitgevoerd. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume van Gucci kan worden beschouwd als gecontroleerd. Ook geeft Kering uitvoerig geen resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij Gucci is het leveren van fabrieken (zie link, pagina 120-126). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Kering biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Kering rapporteert niet over duidelijke resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen (zie link, pagina 120-126) stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron