Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fendi?

Fendi & duurzaam


Fendi-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Fendi heeft het E-label gekregen. Fendi behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet informatie bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Fendi zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: LVMH
Hoofdkantoor: Rome, Italy
Sector: Luxe merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: LVMH, Bags, Pullover, Suits, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Fendi?

Fendi Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 October 2018 door Vanda
Laatst gecontroleerd: 23 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? LVMH (eigenaar van het merk van Fendi) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen en de opzet van een koolstof-Fonds (zie link, pagina's 3, 6-7, 15 & 37-43). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? LVMH publiceerde haar klimaat voetafdruk 2017 van haar Fashion & lederwaren. De emissie van CO2e steeg met ongeveer 16% ten opzichte van hun cijfers in 2014 (zie link, pagina 40). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? LVMH communiceert om de acties te verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen en de consumptie van hernieuwbare energiebronnen te verhogen. Aandeel van de hernieuwbare energie in de energiemix van de groep verhoogd van 1% naar ruim 22% sinds 2013 (zie link, pagina 41-42). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor koolstof uitstoot beleid vraag 3. In 2015 en 2016, LVMH ondertekend twee overeenkomsten uitsluitend groene energie naar verschillende sites eigendom van haar filialen in Frankrijk en Italië, en is gericht op het uitbreiden van dit initiatief naar hun vestigingen in Spanje en de VS (zie link, pagina 41-42). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? LVMH stelt een doel om de uitstoot van broeikasgassen van de directe en indirecte (tegenover alle productielocaties, logistieke centra en winkels) met 25% tussen 2013 en 2020 (zie link, bladzijde 22). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? LVMH implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. LVMH publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, pagina's 37-43). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? LVMH heeft een strategie van duurzame grondstoffen, zoals het streven naar duurzame katoen, leder en bont bevoorraden gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen Fendi producten wordt echter niet doorgegeven (zie link, pagina's 28-35). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? LVMH implementeert maatregelen met betrekking tot de traceerbaarheid en de duurzaamheid van exotische leersoorten, maar niet duidelijk communiceert als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van de Amazone wordt vermeden (zie link, pagina 12, 14, 18 & 34-35). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? LVMH meldt lidmaatschap op "Leder Working Group" (LWG) sinds 2011 en lijsten "looien" als een van haar belangrijkste bezorgdheden, maar geeft geen duidelijke resultaten ten aanzien van Fendi producten, respectievelijk zijn "mode en lederwaren" groep (zie link, pagina 12, 34 & 36). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? LVMH rapporteert aan de Europese REACH regelgevende vereisten, maar enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van kledingproducten (zie link, bladzijde 32) niet heeft gepubliceerd. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? LVMH rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? LVMH rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten van Fendi. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? LVMH communiceert niet een concreet beleid over het gebruik van oplosmiddelen op basis van chemische stoffen en rapporteert niet over Fendi de VOC-emissies per paar schoenen. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? LVMH implementeert maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de verpakking gegeven aan klanten, en rapporten van een verpakking materialen voetafdruk van 9,522 ton in 2017 voor "Mode en lederwaren", die, echter, komt met een stijging van ongeveer 40 overeen % ten opzichte van 6,855 in 2016 (zie link, pagina 12, 15 & 28-30). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? LVMH implementeert maatregelen in verband met de hoeveelheid geproduceerd afval, zoals recycling en hergebruik van grondstoffen of de opwekking van energie. LVMH van "Mode en Feather goederen" Groep rapporteert een afvalproductie van 12,505 ton in 2017, hetgeen overeenkomt met een stijging van ongeveer 11% ten opzichte van 2016 (zie link, pagina 46-48). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? LVMH rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? LVMH vermeldt een leverancier Code of Conduct (CoC), die alle vier normen (zie link, pagina's 2-3) noemt. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Nee, LVMH vereist echter hun leverancier te verbieden van zwartwerk, illegale en clandestiene arbeid; 2. Ja, de maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur. Met betrekking tot overwerk is het onduidelijk of het vrijwillige en betaalde premie tempo; 3.no, alleen naleving van lokale wetten genoemd (zie link, pagina's 2-3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? LVMH de leverancier van de gedragscode is van toepassing voor al haar leveranciers, hun fabrieken, onderaannemers, evenals hun eigen leveranciers (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? LVMH biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op hun websites. Echter, LVMH meldt, dat 71% van de externe productie plaats in Europa vindt, 17% in Azië, 9% in Noord-Amerika, en 3% in andere landen (zie link, pagina 81). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Noch LVMH noch Fendi communiceren informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of aankoop van erkende leveranciers (zie link, pagina 19). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? LVMH biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? LVMH publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume voor "Mode en lederwaren" werden gevolgd in 2017. Bovendien, geeft LVMH niet duidelijk en uitvoerig resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, pagina 81). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? 55% van de gecontroleerde leveranciers toonde resultaten in overeenstemming met de normen van de LVMH in 2017. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is geverifieerd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 of GOTS (zie link, pagina 61). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? LVMH biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? LVMH rapporteert niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen (zie link, pagina's 14 -16) weefsel. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron