Rank a Brand

Hoe duurzaam is Dior?

Dior & duurzaam


Dior
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Dior heeft het E-label gekregen. Dior behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Dior zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: LVMH
Hoofdkantoor: Paris, France
Sector: Luxe merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: LVMH, Bags, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Dior?

Dior Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 March 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 27 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? LVMH (eigenaar van het merk van Dior) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina's 17, 42-50). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? LVMH publiceerde zijn klimaat voetafdruk. Voor de groep "Mode en lederwaren" CO2e emissies steeg met ongeveer 24% in 2015 (159,044 ton CO2e) ten opzichte van 2014 (128,364 ton CO2e) (zie link, bladzijde 44). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? LVMH communiceert elektriciteit rekeningen voor 70% van het totale energieverbruik, dat de groep "mode en lederwaren" verbruikt de meeste energie (36%), en dat 4% van het energieverbruik is hernieuwbare energie (tot op zekere hoogte gegenereerd ter plaatse) (zie link, pagina 48-50). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? LVMH heeft zich ten doel om de directe en indirecte broeikasgassen gas emissies (tegenover alle productielocaties, logistieke centra en winkels) 25% in 2020 ten opzichte van consumptie in 2013 (zie link, pagina 12). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? LVMH communiceert niet een concreet beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Alleen de emissies met upstream vervoer in 2015 zijn opgegeven ("Mode en lederwaren": 17,701 ton CO2e in totaal) (zie link, pagina's 42-51 & 64). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? LVMH heeft een strategie van duurzame grondstoffen, zoals het streven naar duurzame katoen bevoorraden gedefinieerd. Het totale aandeel van voorkeur grondstoffen gebruikt in Dior producten wordt echter niet doorgegeven (zie link, pagina's, 7, 10, 27,32 & 38-39). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? LVMH implementeert maatregelen met betrekking tot de traceerbaarheid en de duurzaamheid van exotische leersoorten, maar niet duidelijk communiceert als sourcing leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van de Amazone wordt vermeden (zie link, pagina's 10, 27 & 38). Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? LVMH meldt lidmaatschap op "Leder Working Group" (LWG) sinds 2012 en lijsten "looien" als een van haar belangrijkste bezorgdheden, maar geeft geen duidelijke resultaten ten aanzien van Dior producten, respectievelijk zijn "mode en lederwaren" groep (zie link, pagina 10 & 27). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? LVMH rapporteert aan de Europese REACH regelgevende vereisten, maar enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van kledingproducten (zie link, pagina's 41-42) niet heeft gepubliceerd. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? LVMH rapporteert niet of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 10. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? LVMH rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten van Dior. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? LVMH beweert te actief toezicht houden op VOC emissies van hun productieprocessen. Echter kunnen geen specifieke details worden gevonden met betrekking tot hun VOC-emissies per paar schoenen (zie link, bladzijde 45). Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? LVMH implementeert maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de verpakking gegeven aan klanten, en rapporten van een verpakking materialen voetafdruk van 6.128 ton in 2015 voor "Mode en lederwaren", die, echter, komt met een stijging van ongeveer 20 overeen % ten opzichte van 5,099 in 2014 (zie link, pagina 35-37). Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? LVMH implementeert maatregelen in verband met de hoeveelheid geproduceerd afval, zoals recycling of hergebruik van grondstoffen. LVMH van "Mode en Feather goederen" Groep rapporteert een afvalproductie van 9,886 ton in 2015 (herstel tempo 63%), hetgeen overeenkomt met een stijging van ongeveer 3,8% ten opzichte van 2014 (zie link, pagina 56-57). Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? LVMH rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? LVMH vermeldt een leverancier Code of Conduct (CoC), die alle vier normen vermeldt (zie link, pagina's 1 - 2). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, de maximale wekelijkse arbeidstijd is 60 uur, met inbegrip van alle overuren. Echter zijn onduidelijk of overwerk is vrijwillig en betaalde premie tempo; 3.no, alleen naleving van lokale wetten genoemd (zie link, pagina's 1 - 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet (zie link, pagina 2). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? LVMH van leverancier Code of Conduct geldt voor al haar leveranciers, hun fabrieken, onderaannemers, evenals hun eigen leveranciers (zie link, bladzijde 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? LVMH biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op hun websites. Echter, LVMH meldt, dat 64% van de externe productie plaats in Europa vindt, 18% in Azië, 9% in Noord-Amerika en 9% in andere landen (zie link, pagina 34). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Noch LVMH noch Dior communiceren informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of aankoop van erkende leveranciers (zie link, pagina 12). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? LVMH biedt geen concrete informatie over capaciteitsopbouw maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten voor betere praktijken. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? LVMH publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume voor "Mode en lederwaren" werden gevolgd in 2015. Bovendien, geeft LVMH niet duidelijk en uitvoerig resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, bladzijde 43). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? 42% van de gecontroleerde leveranciers toonde resultaten in overeenstemming met de normen van de LVMH. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume is geverifieerd als beantwoordend aan tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 of GOTS (zie link, pagina 86). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? LVMH biedt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? LVMH meldt dat de leveranciers van de stof voor de verschillende "mode en leer" groep bedrijven vaak Italiaans zijn, maar op een niet-exclusieve basis. Toch rapporteert LVHM niet op de resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen (zie link, pagina's 14 -16) weefsel. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron