Rank a Brand

Hoe duurzaam is Burberry?

Burberry & duurzaam


Burberry logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 36

Samenvatting duurzaamheid

Burberry heeft het D-label behaald. Burberry heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Burberry Group plc
Hoofdkantoor: London, UK
Sector: Luxe merken
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Burberry, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Burberry?

Burberry Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 23 March 2017 door Stephanie B.
Laatst gecontroleerd: 23 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Burberry implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in haar winkels of het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Burberry teruggebracht zijn eigen operaties klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) van 44,406,889 kg CO2e in FY15 tot 42,288,185 kg CO2e in FY16, waarmee een vermindering van ongeveer 5% (zie link, pagina 109). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Burberry meldt dat 42% van de stroom die afkomstig van hernieuwbare energiebronnen is. Burberry communiceert dat sommige energie wordt gegenereerd op site (zonnepanelen), maar meestal elders. Maar, bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (Zie ook bron bij de volgende vraag, pagina 108-109). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Burberry verslagen meerdere doelen voor 2017 met betrekking tot de uitstoot van de klimaat- en energie-efficiëntie, maar geen algemene doelstelling om de uitstoot van klimaat (zie link, pagina 108). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Burberry vermeldt het doel om de uitstoot van het klimaat in de supply chain en verslagen over klimaat emissies die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, "Climate Change 2016 Response"). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Burberry noemt milieuvriendelijke voorkeur alternatieven voor katoen, kasjmier en leer, maar alleen voor het leer een concreet percentage wordt vermeld. Het is niet duidelijk welk percentage van het totale volume is ecologisch voorkeur (Zie ook bron bij volgende vraag, pagina 108). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Burberry noemt tracering huiden naar het land van oorsprong van het leder, en staat voor 'niet willens en wetens' gebruik leder afkomstig van vee boerderijen in ontboste gebieden van Amazon. Hoewel het is niet duidelijk wat "niet willens en wetens", suggereert het dat leer uit ontboste gebieden nog gebruikt kan worden. Bron
8. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Burberry verslagen herkennen drie certificeringen, waaronder de Leer werken groep (LWG), maar slechts ongeveer 55 gewichtspercenten (m2) van het gebruikte leder vandaan leerlooierijen met één of meer van deze certificeringen. Het merk is niet duidelijk over de omvang en de gevolgen van dit beleid. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Burberry heeft de nul-kwijting inzet van Greenpeace ondertekend. Burberry belooft te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productie-procedures die worden geassocieerd met het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace Burberry heeft bereikt zijn doel te elimineren alle PFK's, in overeenstemming met haar verbintenis (zie link, pagina 5). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Burberry vermeldt een verbod van ten minste 3 uit de 11 verdachte chemische groepen uit hun producten. Afgezien van PFK's is Burberry echter niet duidelijk of deze stoffen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de merken kledingstuk productie. Bron
12. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Burberry rapporteert aan verder te verminderen de hoeveelheid PVC gebruikt in zijn producten, met als doel PVC te vervangen door een duurzamer alternatief. Echter is geen informatie over de huidige status van de voortgang gerapporteerd. Bron
13. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Burberry rapporteert niet een duidelijk en effectief beleid te minimaliseren van het gebruik van oplosmiddelen op basis chemische stoffen in hun productie schoen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
14. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Burberry vermeldt een doel dat 100% van papier en plint gebruikt in de mainline en concessie retail verpakking gecertificeerde bronnen vandaan komt en dat alle plint en lint zijn gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal tegen 2017. Burberry rapporteert echter niet over de status van dit doel, dan 'op plan'. Bron
15. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Burberry communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet op de algehele prestaties. Bron
16. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Burberry rapporteert niet, of de terugkeer of weder gebruik van kleding en / of schoenen door haar klanten wordt gestimuleerd. In ieder geval wordt niet een reparatieservice voor haar kleding items aangeboden. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Burberry vermeldt alle normen in beleid voor ethische handel Burberry (zie link, pagina's 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Burberry noemt al deze rechten in de Burberry beleid voor ethische handel (zie link, pagina's 4 & 5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Burberry noemt dit recht met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen in de Burberry beleid voor ethische handel (zie link, pagina 3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Burberry van leverancier Code of Conduct geldt voor al haar leveranciers, waarin de leveranciers van de grondstoffen (Zie ook bron van vorige vraag, pagina 1). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Burberry staat dat het merendeel van de producten wordt vervaardigd in Europa (vooral Italië), maar niet openbaar een lijst van directe leveranciers maakt. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Burberry is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Burberry is een lid van het ETI, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Burberry vermeldt een capaciteitsopbouw programma met strategische Italiaanse leveranciers die gericht is op het vergroten van hun capaciteit voor het beheer van de werkomstandigheden binnen hun onderaannemers en voeren hun eigen ethische handel bewakingsprogramma's. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Burberry vermeldt in haar jaarverslag 2015/2016, dat 765 audits, bezoeken en trainingen werden uitgevoerd in de wereldwijde supply chain. Echter, Burberry niet publiekelijk rapporteert resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, noch is het duidelijk als de audits ten minste 90% van het gehele volume dekken. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Burberry biedt geen concrete informatie over de resultaten van de uitgevoerde maatregel om de betaling van leefloon op haar directe leveranciers. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Burberry rapporteert niet op concrete resultaten van haar beleid voor arbeidsomstandigheden voor de productie van fasen stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron